Gecombineerde achternaam kind kiezen

Op 1 januari 2024 verandert het Nederlandse naamrecht. Ouders krijgen de mogelijkheid om hun beider namen aan hun kinderen door te geven. Tot nu toe kon voor de naam van 1 van de ouders gekozen worden.

Erkenning ongeboren vrucht in 2024

Als u nu komt voor erkenning ongeboren vrucht én het is uw eerste kindje samen, dan kunt u voor uw ongeboren kind kiezen voor de volgende achternamen:

  • De achternaam van de moeder (bijvoorbeeld “Dias”)
  • De achternaam van de erkenner (bijvoorbeeld “de Vos”)
  • Een combinatie van de achternamen (“Dias de Vos” of “de Vos Dias”)

Akte van erkenning ongeboren vrucht in 2023

Heeft u in 2023 een akte van erkenning ongeboren vrucht laten opmaken, is dit het eerste kindje van u samen en wordt uw kind in 2024 geboren? Als u de dubbele geslachtsnaam voor uw kind wilt, moet u dat bij de geboorteaangifte aangeven. Beide ouders moeten in persoon naar het gemeentehuis van de geboortegemeente komen.

Naamskeuze door gehuwde ouders

Het kan ook zijn dat u naamskeuze wilt doen voor uw eerste kind, dat in of na 2024 binnen huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren zal worden. In dat geval kan een akte van naamskeuze opgemaakt worden, waarin vermeld staat welke gecombineerde geslachtsnaam de aanstaande ouders voor hun eerste kind gekozen hebben.

Voor kinderen die geboren zijn tussen 01-01-2016 en 31-12-2023 geldt een overgangstermijn. Is uw oudste kind geboren in deze periode en wilt u voor uw kind(eren) de dubbele geslachtsnaam, dan kunt u in 2024 een akte van naamskeuze laten opmaken. De naamskeuze geldt voor alle kinderen van dezelfde ouders.

Is uw oudste kind geboren vóór 01-01-2016? Dan is de keuze voor de dubbele geslachtsnaam niet mogelijk voor dit kind en alle volgende kinderen binnen dezelfde relatie.

Aan deze naamskeuze zijn kosten verbonden:

  • € 75,00 voor het eerste kind;
  • € 50,00 voor ieder volgend kind van dezelfde ouders.

Deze tarieven zijn landelijk vastgesteld.

Maak een afspraak als u een akte wilt laten opmaken.