Bewijs van Nederlanderschap aanvragen

U kunt een bewijs van Nederlanderschap aanvragen in de gemeente waar u woont. Met dit bewijs toont u aan dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. U heeft dit bewijs bijvoorbeeld nodig als u naar het buitenland verhuist of in het buitenland gaat trouwen.

Een bewijs van Nederlanderschap vraagt u persoonlijk aan.

  • Maak online een afspraak
  • Kom persoonlijk naar uw afspraak
  • Neem uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee
  • U betaalt aan de balie
  • U krijgt het uittreksel direct mee

U kunt ook een Verklaring van Nederlanderschap aanvragen als u in het buitenland woont.

Een bewijs van Nederlanderschap kost € 11,10.

U kunt iemand die meerderjarig is machtigen om het bewijs van Nederlanderschap voor u aan te vragen. Gebruik hiervoor ons machtigingsformulier.

De persoon die u machtigt maakt een afspraak namens u. Diegene neemt mee naar de afspraak:

  • geldig identiteitsbewijs
  • kopie van uw identiteitsbewijs
  • het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier

Vraagt u een uittreksel aan voor uw kind jonger dan 18 jaar dat op hetzelfde adres woont?
Dan heeft u geen machtigingsformulier nodig.