Rioolverstopping

Loopt het afvalwater niet meer goed weg? Dan kan er een rioolverstopping zijn. Of u zelf verantwoordelijk bent of wij, hangt af van de plaats en de oorzaak van de verstopping.

Doorloop de volgende stappen:

Welke afvoeren zijn verstopt?

Is er maar 1 afvoer verstopt? Dan zit de verstopping in de riolering van uw woning. Als eigenaar van de woning moet u dan zelf het probleem oplossen.

Is bijvoorbeeld de afvoer van een wastafel verstopt? Draai dan de afvoer van de wastafel open en maak die schoon. Ook ontstoppen met een simpele ontstopper (zoals soda met heet water) is vaak voldoende. Als het niet helpt, pas dan op met allerlei chemische middelen. Die kunnen het riool aantasten en de werking van de rioolwaterzuivering verstoren. Schakel liever een rioolreinigingsbedrijf in.

Zijn alle afvoeren verstopt?

Controleer of uw buren die aangesloten zijn op hetzelfde stuk van het gemeenteriool dezelfde problemen hebben. Als dit het geval is, dan is de kans groot dat de verstopping in het gemeenteriool zit. Bel ons dan zo snel mogelijk via telefoonnummer (0180) 451 234. Buiten werktijden wordt u doorgeschakeld naar de storingsdienst. Die helpt u dan verder.

Hebben de buren geen problemen?

Dan kunt u het ontstoppingsstuk van uw rioolaansluiting opgraven. Het ontstoppingsstuk zit ongeveer een meter binnen de grens van particulier en openbaar terrein, de erfgrens. U kunt eventueel tekeningen van de plaats van het ontstoppingsstuk bij ons opvragen. Komt u er niet uit? Bel ons via telefoonnummer (0180) 451 234.

Blijft er water in het ontstoppingsstuk staan?

Dan zit de verstopping waarschijnlijk in het gemeenteriool. Meld dit bij ons. Staat er geen water in het ontstoppingsstuk, dan zit de verstopping waarschijnlijk in uw riool. U kunt dan een loodgieter of ontstoppingsbedrijf inschakelen.

De kosten zijn in principe altijd voor de verantwoordelijke partij. Denkt u dat de gemeente verantwoordelijk is? Neem dan eerst contact met ons op voordat u een bedrijf inschakelt om het riool te ontstoppen. Als u geen contact opneemt en wel een bedrijf inschakelt, betaalt u zelf de kosten. Ook als blijkt dat wij verantwoordelijk zijn.

Maken wij kosten terwijl later uit onderzoek blijkt dat u verantwoordelijk bent? Dan moeten de kosten alsnog vergoed worden door de verantwoordelijke partij.

Twijfelt u of de verstopping in uw riolering of in de gemeenteriolering zit? Bel ons dan eerst om te overleggen voordat u een bedrijf inschakelt.

Sommige bedrijven met spoedservice maken misbruik van uw noodsituatie. Let dus goed op als u een bedrijf zoekt. Voorkom slechte reparaties en hoge kosten. Dit soort bedrijven beweren ook weleens dat u de kosten achteraf kunt declareren bij de gemeente als het probleem op gemeentegrond ligt. Dit klopt niet. Let op de volgende zaken voordat u een ontstoppingsbedrijf kiest:

  • Controleer of uw opstal- of inboedelverzekering de lekkage dekt. De verzekering helpt u soms om een bedrijf te zoeken. Of zij sturen zelf iemand die de schade bekijkt en herstelt.
  • Zoekt u met een zoekmachine? Onbetrouwbare spoeddiensten maken veel gebruik van advertenties bovenaan de zoekresultaten. Zoek iets verder bij de resultaten die geen advertentie zijn.
  • Maak vooraf afspraken over de werkzaamheden en het bedrag. Vraag om een bevestiging van de kosten per mail, sms of op schrift. Dan kunt u het bedrijf daaraan houden.

Bij een verstopping van het (openbare) riool in het wegdek doet u een Melding buitenruimte.

U kunt helpen om het rioolsysteem zo goed mogelijk te laten werken. Dat kan vervelende verstoppingen voorkomen.

  • Spoel geen spullen door de gootsteen of het toilet die daar niet thuis horen. Bijvoorbeeld maandverband, etensresten en schoonmaakdoekjes.
  • Spoel geen frituurvet door de gootsteen of het toilet. Gooi dit weg in de grijze container of lever het in bij het Afvalaanbiedstation.
  • Ontvet uw afvoer regelmatig met soda en heet water.
  • Spoel geen resten van (wateroplosbare) verf, latex, cement of gips door de gootsteen of in een put op straat. Lever het in bij het Afvalaanbiedstation.
  • Kijk voor meer informatie ook eens op de website Niet in het riool.