Omgevingsvergunning

Heeft u plannen om te bouwen, verbouwen of te slopen? Dan heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig. Dit is 1 vergunning die voor meerdere activiteiten tegelijk geldt. Soms is een omgevingsmelding voldoende of kunt u zonder vergunning aan de slag.

 • Doe uw aanvraag of melding via het Omgevingsloket.
 • Doe dit zo snel mogelijk. Dan heeft u nog tijd om iets te veranderen als dat nodig is.
 • Doe de melding uiterlijk 4 weken van tevoren. Vraag een vergunning uiterlijk 8 weken van tevoren aan.

Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:

 • een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning)
 • uw DigiD (particulier) of eHerkenning (organisatie of bedrijf)
 • een plattegrond van het gebouw
 • een berekening of bouwtekening
 • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100)
 • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500)
 • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100)
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100)
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk
 • tekeningen en plattegronden van hoe het er nu uitziet en hoe het er straks uit zal zien

Dit hangt af van uw situatie. U kunt verschillende dingen doen:

 • Doe de vergunningcheck bij het Omgevingsloket.
 • Bespreek uw plannen met een extern adviesbureau.
 • Kijk bij de helpdesk bouwregels.
 • Weet u dat u een vergunning nodig heeft, maar twijfelt u of u deze kunt krijgen? Dan kunt u een afspraak maken voor vooroverleg. Wij geven u dan een principe-uitspraak. Hiermee vertellen we of u een vergunning kunt krijgen. U vraagt het vooroverleg aan via het Omgevingsloket of door een e-mail te sturen naar wabo@bar-organisatie.nl. Stuur zoveel mogelijk informatie mee. Bijvoorbeeld tekeningen of plattegronden van het gebied of gebouw, foto’s en een omschrijving. Er zijn geen regels over hoe snel we moeten reageren. Let op: Een vooroverleg kost geld.

Doe de vergunningcheck bij het Omgevingsloket.

Of lees per onderwerp meer over vergunningsvrij bouwen:

 • Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning moet u betalen. U betaalt deze kosten ook als u de vergunning niet krijgt.
 • Alle kosten voor 2023 vindt u in de tarieventabel op Overheid.nl.

 • Na het indienen van de aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We controleren of uw aanvraag compleet is. Als we iets missen, krijgt u van ons een brief.
 • Bij een complete aanvraag kijken we of we uw aanvraag via de reguliere procedure (beoordeling binnen 8 weken) of de uitgebreide procedure (beoordeling binnen 6 maanden) gaan behandelen. Dit hangt onder andere af van:
  • de noodzaak tot een bestemmingsplanwijziging
  • of u een vergunning brandveilig gebruik nodig heeft
  • of het gaat om een rijksmonument
 • We toetsen uw aanvraag aan de regels.
 • Tijdens of na beoordeling laten wij u weten of u een omgevingsvergunning krijgt. Afhankelijk van de procedure duurt dit 8 weken of 6 maanden.
 • Mocht de beoordeling ons meer tijd kosten, dan laten wij u dit weten. De reguliere procedure van 8 weken mogen wij maximaal met 6 weken verlengen.
 • U krijgt een brief waarin staat of u de vergunning krijgt en welke kosten u moet betalen. Wij publiceren ons besluit ook op de website Officiële bekendmakingen.
 • Wij kunnen bepaalde eisen stellen aan de vergunning. Hier moet u zich aan houden.
 • Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

 • Als u een bedrijf heeft of begint dat veel geluid zal produceren, dan kunnen wij u vragen om een akoestisch rapport.
 • Vraagt u een omgevingsvergunning voor milieu aan? Of doet u een melding milieubeheer? Dan komt u dit vanzelf tegen. Ook wanneer u een wijziging doorgeeft.
 • Staat uw bedrijf op een gezoneerd industrieterrein? Dan zijn er regels voor hoeveel geluid de bedrijven samen mogen maken. Alle bedrijven op het terrein moeten een akoestisch rapport inleveren bij de gemeente.
 • Meer weten? Kijk bij Kenniscentrum Infomil.

Wij zijn op zoek naar proefprojecten om ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de kwaliteitsborger als nieuwe speler in het bouwproces.

Wilt u een project bij ons aanmelden? Stuur een e-mail naar Carola Dalessi via c.dalessi@bar-organisatie.nl.