Omgevingswet

In Nederland zijn honderden wetten en regels voor de omgeving waarin we leven. Door al deze wetten en regels is het aanvragen van een vergunning niet altijd makkelijk. De Omgevingswet gaat daarom in 2024 in.

Eén wet

Een garage ombouwen tot werkruimte? Of van een leeg stuk land een speelveld maken? Met de nieuwe Omgevingswet is er nog maar 1 wet, 1 loket en 1 manier van werken. Dit zijn de voordelen:

 • Eén online loket om een vergunning aan te vragen of een melding te doen.
 • Eén gemeente of andere overheid behandelt de aanvraag.
 • Het aanvragen gaat sneller.
 • Plannen indienen wordt makkelijker.

Meer ruimte

Hoe de gemeente Ridderkerk werkt verandert ook. De nieuwe Omgevingswet geeft meer ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken. Er is ook meer ruimte voor uw ideeën. Bijvoorbeeld voor veranderingen in uw buurt.

Instrumenten van de Omgevingswet

De Omgevingswet vraagt alle gemeenten en provincies om een:

 • Omgevingsvisie
 • Omgevingsplan
 • Omgevingsprogramma’s (niet verplicht)
 • Omgevingsvergunningen

Doelen van de Omgevingswet

 • Eén Omgevingswet
  • Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.
 • Eén digitaal Omgevingsloket
  • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek.
  • In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
  • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.
 • Eén omgevingsvergunning
  • Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. U hoeft nog maar één vergunning aan te vragen.
  • Verlenen vergunning binnen 8 weken na aanvraag (in plaats van 26 weken)
 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Een omgevingsvergunning aanvragen gaat per 1 januari 2024 via het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Voor technische vragen hierover zijn ook wij afhankelijk van het Informatiepunt Leefomgeving. Inhoudelijke vragen kunt u stellen via vth@ridderkerk.nl (met onderwerp DSO). Wij zullen uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden. Aangezien de Omgevingswet nieuw is, hebben wij nog niet alle antwoorden op de vragen. Wel kunnen wij uw onbeantwoorde vragen doorsturen naar de landelijke overheid. Kijk voor meer informatie over het DSO op de website Informatiepunt Leefomgeving.

In gesprek met de omgeving

Voordat u de vergunning aanvraagt, moet u de plannen met de buurt bespreken.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie gaat over de toekomst van onze gemeente. Hierin maken we keuzes voor onderwerpen zoals wonen, werken, recreëren, landschap, natuur en nog veel meer.

Vragen en antwoorden

We hebben de veelgestelde vragen over de Omgevingswet op een rijtje gezet.