In gesprek met de omgeving

Wanneer u plannen heeft om bijvoorbeeld uw woning te verbouwen, uw bedrijf te veranderen of grond te ontwikkelen, heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Voordat u de vergunning aanvraagt, bespreekt u uw plannen met de buurt. Als u een vergunning aanvraagt, moet u aangeven of u de buren/omwonenden bij uw plannen hebt betrokken, en zo ja, hoe u dat heeft gedaan en wat de uitkomst is.

Wat is de bedoeling?

Tijdens deze gesprekken praat u met iedereen die te maken heeft met uw plan. Dit kunnen directe buren, omwonenden en bedrijven zijn. In een goed participatieproces komen alle wensen, suggesties, meningen en zorgen op tafel. Door bezwaren, maar ook ideeën, te bespreken verbetert het plan en kan het draagvlak voor het plan vergroten. Misschien hebben zij een heel goed idee waar u veel aan heeft.

Met wie moet ik mijn plannen bespreken?

Wie u moet vertellen over uw plannen, bepaalt u door na te gaan wie er wat van merkt. Uw inspanning moet in verhouding zijn met de effecten van uw plan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • wie ziet de veranderingen aan het gebouw of op de grond?
  • wie merkt dat er meer verkeer komt door uw plan?
  • wie merkt wat van de bouwwerkzaamheden?
  • wie hoort de muziek van uw evenement?
  • wie merkt dat er meer auto’s parkeren in de buurt?

Hoe ingrijpender uw plannen zijn, hoe groter de groep is waarmee u in gesprek gaat over uw plannen.

Handleiding ‘In gesprek met de omgeving’

Om het u wat makkelijker te maken hebben wij een handreiking gemaakt. Hierin staat onder andere beschreven wat belangrijk is wanneer u in gesprek gaat met de omgeving en wie waarvoor verantwoordelijk is.