Subsidie Energiezuinig investeren in Cornelisland

Bent u ondernemer op bedrijventerrein Cornelisland en wilt u uw bedrijf verduurzamen? Deze subsidie biedt ondernemers de mogelijkheid om bedrijven te verduurzamen. Op dit moment is er nog subsidie beschikbaar en is het mogelijk om subsidie aan te vragen.

Eigenaren van een stuk grond of gebouw en huurders van een bedrijfspand op Cornelisland kunnen subsidie aanvragen. Hierbij hebben eigenaren van een stuk grond of gebouw op Cornelisland voorrang, zij kunnen als eerste subsidie aanvragen. Als de maximale subsidieruimte niet is gebruikt hebben huurders van een pand de mogelijkheid om subsidie aan te vragen.

Per kadastraal perceel is er een vast bedrag aan subsidie beschikbaar. De subsidie is maximaal € 8 per vierkante meter van het kadastraal perceel. De subsidie is daarnaast maximaal 25% van het geïnvesteerde bedrag.

U kunt subsidie aanvragen zolang het subsidieplafond nog niet bereikt is en tot 1 juli 2024. Aanvragen worden behandeld op basis van binnenkomst.

  • Een ingevuld aanvraagformulier
  • Een kopie van de verklaring van RVO dat het bedrijfsmiddel of bedrijfsproces voldoet aan de eisen van de landelijke regelingen (EIA, ISDE of SDE++)
  • En/of een offerte van de zonnepanelen

U stuurt de documenten per e-mail naar gebiedsontwikkeling@ridderkerk.nl. Zet in de onderwerpregel ‘Energiezuinig investeren Cornelisland’. Of u stuurt de documenten per post naar: Postbus 271 2980 AG Ridderkerk

  • We beoordelen of de aanvraag voldoet aan alle gestelde eisen.
  • We stellen de hoogte van het subsidiebedrag vast.
  • We sturen binnen 13 weken een beschikking met besluit over de ingediende aanvraag en informatie over het indienen van een subsidievaststelling.
  • We geven subsidie op volgorde van ontvangst van complete aanvragen. Dit doen we totdat het subsidieplafond is bereikt.

Cornelisland is bijna klaar en moet groeien tot een duurzamer bedrijventerrein. De doelstelling van de gemeente is om de CO2 te verminderen met 15%, vergeleken met andere bedrijventerreinen in de regio. Daarnaast willen we dat in 2025 5% van het energieverbruik op het bedrijventerrein duurzaam is. Om dit te stimuleren stelt de gemeente een subsidie beschikbaar voor bedrijven op Cornelisland.

Voor welke duurzame maatregelen kan subsidie worden aangevraagd?

De gemeente controleert de subsidie aan de maatregelen die zijn opgenomen in de Energie Investeringsaftrek lijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De volgende maatregelen komen in ieder geval voor subsidie in aanmerking:

  • Zonnepanelen
  • Warmtepomp
  • Accu’s voor opslag van duurzaam opgewekte energie

Meer informatie over deze maatregelen vindt u op de energielijst van de RVO en de website van Stichting Stimular.

Wilt u subsidie aanvragen? Mail dan naar gebiedsontwikkeling@ridderkerk.nl en geef daarbij aan waarvoor u subsidie wilt indienen. Wij nemen daarna contact met u op.