Bureau Sociaal Raadslieden

De Sociaal Raadslieden van De Sociale Basis geven informatie en advies over wetten, regelingen en voorzieningen. Bijvoorbeeld over inkomen, voorzieningen en toeslagen. We noemen dit sociaaljuridische hulpverlening. Ook bieden ze hulp om toeslagen en andere voorzieningen aan te vragen of om lastige formulieren in te vullen en brieven te schrijven.

De sociaal raadslieden gaan in gesprek met organisaties als mensen er zelf niet meer uitkomen. De hulp van de sociaal raadslieden is gratis voor inwoners van gemeente Ridderkerk.

De sociaal raadslieden helpen met vragen en problemen op het gebied van:

  • Uitkeringen en sociale voorzieningen
  • Studiefinanciering
  • Belastingen (met uitzondering van het invullen van aangiftebiljetten)
  • Wonen
  • Echtscheiding en andere zaken op het gebied van familierecht
  • Arbeidszaken
  • Consumentenzaken
  • Vreemdelingenzaken

U kunt uw vraag stellen of een afspraak maken via:

Let op: wij werken alleen op afspraak.

Papieren meebrengen

Als u naar de afspraak komt, is het belangrijk dat u alle formulieren en/of brieven die bij uw vraag horen met u meebrengt.