Bureau Sociaal Raadslieden

De Sociaal Raadslieden van Vivenz geven informatie en advies over wetten, regelingen en voorzieningen. Bijvoorbeeld over inkomen, voorzieningen en toeslagen. We noemen dit sociaaljuridische hulpverlening. Ook bieden ze hulp om toeslagen en andere voorzieningen aan te vragen of om lastige formulieren in te vullen en brieven te schrijven.

De sociaal raadslieden gaan in gesprek met organisaties als mensen er zelf niet meer uitkomen. De hulp van de sociaal raadslieden is gratis voor inwoners van gemeente Ridderkerk.

De sociaal raadslieden helpen met vragen en problemen op het gebied van:

  • Uitkeringen en sociale voorzieningen
  • Studiefinanciering
  • Belastingen (met uitzondering van het invullen van aangiftebiljetten)
  • Wonen
  • Echtscheiding en andere zaken op het gebied van familierecht
  • Arbeidszaken
  • Consumentenzaken
  • Vreemdelingenzaken

U kunt uw vraag stellen of een afspraak maken voor het spreekuur via:

De spreekuren zijn in het gemeentehuis van Ridderkerk, Koningsplein 1 op:

  • dinsdagochtend, 09.00 tot 12.00 uur
  • woensdagochtend, 09.00 tot 12.00 uur

Papieren meebrengen

Als u naar het spreekuur komt, is het belangrijk dat u alle formulieren en/of brieven die bij uw vraag horen met u meebrengt.