Wmo uitgelegd

De Wmo 2015 is een landelijke wet. Wmo is een afkorting en staat voor: Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om inwoners hulp te bieden. Door deze hulp kunnen inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en mee doen in de maatschappij.

Veel inwoners redden zichzelf prima of krijgen hulp van mensen uit hun omgeving. Andere hebben hierbij hulp nodig. Er zijn organisaties die u kunnen helpen. Denk hierbij aan een klussendienst of maaltijdservice. Vanuit de gemeente zijn er ook voorzieningen beschikbaar. Denk aan:

 • hulp in het huishouden
 • collectief vervoer
 • een scootmobiel
 • een rolstoel
 • hulpmiddelen of aanpassing in uw woning
 • persoonlijke begeleiding
 • dagbesteding

Bij een verzoek voor hulp vanuit de Wmo wordt altijd eerst gekeken naar wat u zelf kunt, of wat mensen in uw omgeving of organisaties in Ridderkerk voor u kunnen betekenen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar uw eigen kracht, algemeen gebruikelijke voorzieningen, mantelzorg en uw sociale netwerk.

Veel hulp vanuit de Wmo is tijdelijk. Dit betekent dat er hulp is, zolang dit nodig is. Dat is voor iedereen anders. Inwoners worden via de Wmo tijdelijk ondersteund zodat zij mee kunnen doen aan de samenleving. Als een inwoner langer hulp nodig heeft, kan de hulp in sommige situaties verlengd worden. De inwoner vraagt dan zelf verlenging aan bij de gemeente.

Als de gemeente u hulp geeft, kunt u niet zelf kiezen. De gemeente bepaalt na een gesprek met u welke hulp u krijgt. Vanuit de Wmo is de gemeente verplicht om de goedkoopste compenserende oplossing te kiezen. Dit betekent dat de gekozen hulp uw probleem voldoende moet oplossen. Van de mogelijke oplossingen kiest de gemeente de goedkoopste oplossing. Dit noemen we een maatwerkvoorziening. Er is een mogelijkheid om in plaats van hulp in natura een vergoeding te ontvangen. Dit noemen we een Persoonsgebonden Budget (PGB). U kunt dan zelf kiezen welke hulp u krijgt, maar u moet dit dan ook zelf regelen. Voor hulp in de vorm van een PGB zijn er voorwaarden. Lees meer over de voorwaarden bij een PGB op rijksoverheid.nl.

Ja. De hulp die u krijgt is tijdelijk. In de brief ‘Beschikking Wmo’ die u van de gemeente heeft ontvangen staat wanneer uw hulp stopt. Dit is de einddatum van uw hulp. Als u denkt dat u langer hulp nodig heeft, neemt u uiterlijk 8 weken voordat de hulp stopt contact op met de gemeente. U dient dan een verlengingsverzoek in bij het Aanmeldpunt Wmo.

De gemeente biedt hulp wanneer u het zelf niet kunt oplossen. Hiervoor meldt u zich bij het Aanmeldpunt Wmo. De gemeente beslist of u in aanmerking komt. De volgende hulp kunt u aanvragen:

 • Dagbesteding. Bijvoorbeeld een activiteit op een zorgboerderij of zorgcentrum
 • Hulp bij huishouden. Bijvoorbeeld schoonmaken of de was doen
 • Vervoer (korte ritten). Bijvoorbeeld naar familie of de winkel
 • Woningaanpassingen. Bijvoorbeeld een traplift of aanpassing van de badkamer
 • Hulpmiddelen. Bijvoorbeeld een rolstoel
 • Respijtzorg voor mantelzorgers. Bijvoorbeeld logeeropvang
 • Begeleiding. Bijvoorbeeld bij het plannen en organiseren van de dag
 • Beschermd wonen. Op een locatie met begeleiding

Voor sommigen dingen bent u zelf verantwoordelijk. De volgende hulp regelt u zelf:

 • Boodschappen
 • Maaltijdservice
 • Activiteiten zoals een spelletjesochtend
 • Kleine klussen in huis
 • Kleine woningaanpassingen
 • Elektrische fiets (e-bike)
 • Wijkverpleging (dit vraagt u aan bij uw huisarts)

De Wmo is een vangnet en biedt hulp in vorm van een maatwerkvoorziening. Dat betekent dat het verschillend is welke hulp of ondersteuning iemand krijgt vanuit de Wmo. Het kan zo zijn dat een hulpvraag niet onder de Wmo valt. Bijvoorbeeld wanneer:

 • U een Wlz-indicatie heeft, niet meer thuis woont en hulp aanvraagt die onder de Wlz valt. Wlz staat voor Wet Langdurige Zorg. U kunt dan hulp aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Op deze website van het CIZ kunt u een Wlz-check doen. Daarmee ziet u of uw melding onder de Wmo of Wlz valt.
 • Uw partner, kinderen of andere inwonende huisgenoten gebruikelijke hulp kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan stofzuigen, de was doen of de ramen lappen, het bijhouden van de financiële administratie en het opwarmen van maaltijden.
 • Uw hulpvraag kortdurend is. Bijvoorbeeld wanneer u net geopereerd bent. Denk aan krukken of een rolstoel. U kunt dan hulp aanvragen bij het zorgkantoor. Ook is het soms mogelijk via uw zorgverzekering huishoudelijke hulp te krijgen na een ziekenhuisopname. Neem hiervoor contact op met uw eigen zorgverzekeraar.
 • U geholpen bent met de hulp van (vrijwilligers)organisaties in Ridderkerk.
 • Als u via een thuiszorgwinkel een hulpmiddel kunt lenen of huren. Deze producten worden vaak vergoed door uw zorgverzekering. Hierbij kunt u denken aan, rollators, badplanken, douchestoelen en -krukken.
 • U hulpmiddelen zelf kunt aanschaffen en/of huren en deze hulpmiddelen ook beschikbaar is wanneer u geen beperking heeft. Dit noemen we algemeen gebruikelijke voorzieningen. Vaak zijn deze hulpmiddelen te verkrijgen bij reguliere winkels zoals een bouwmarkt. Soms worden hulpmiddelen ook tweedehands aangeboden op Marktplaats. Voorbeelden van algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn: een elektrische fiets, douche beugels, een douchekrukje, hendel-mengkranen, een verhoogd toiletpot.

Informatie over de landelijke wetgeving Wmo is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Informatie over hoe de Wmo in Ridderkerk geregeld is, leest u in de: