Hulp of zorg nodig (Aanmeldpunt Wmo)?

Het Aanmeldpunt Wmo is de plek waar u zich meldt als u hulp van de gemeente wilt. Dit doet u als u deze hulp zelf niet kunt regelen.

DigiD Logo

Log in met of zonder DigiD. Lees meer over DigiD

Doe een melding Wmo

Wilt u een melding doen voor hulp, ondersteuning of een hulpmiddel vanuit de Wmo? Of u wilt uw hulp verlengen of aanpassen? U kunt een melding doen via het aanmeldformulier.

U heeft al ondersteuning vanuit de Wmo en u wilt een wijziging doorgeven. Soms hoeft u hiervoor zelf niets te doen, zoals bij:

 • Overlijden doorgeven; Na melding van een overlijden bij de gemeente wordt dit intern doorgegeven. U krijgt automatisch bericht over de beëindiging van de voorziening(en) en eventueel het ophalen daarvan.
 • Verhuizing binnen de gemeente; U geeft uw verhuizing door. Uw nieuwe adres wordt intern doorgegeven. U krijgt automatisch bericht over het verwerken van de adreswijziging en de welke gevolgen dat eventueel voor u heeft.
 • Verhuizing naar een ander gemeente; U geeft uw verhuizing door bij uw nieuwe gemeente. Uw uitschrijving wordt dan aan ons gemeld. U krijgt automatisch bericht over de verwerking hiervan en welke gevolgen dat voor u heeft.

Als u een andere wijziging wilt doorgeven, moet u dit wel zelf doorgeven. Denk hierbij aan:

 • U wilt geen gebruik meer maken van een voorziening.
 • U heeft ondersteuning en wilt overstappen naar een andere zorgaanbieder.
 • U wilt uw ondersteuning wijzigen van zorg in natura naar PGB (of andersom).

Vraag een wijziging Wmo aan

Bevestiging en afspraak maken

 • U krijgt bericht van ons als de gemeente uw melding heeft ontvangen.
 • Een klantmanager neemt daarna contact met u op.
 • Een klantmanager bespreekt uw hulpvraag met u. Als wij u nog niet kennen komt de klantmanager meestal op huisbezoek. Als u al bekend bent met bij de Wmo is dit niet altijd nodig. U kijkt dan met de klantmanager op welke manier het gesprek het beste gevoerd kan worden.

Gesprek met klantmanager

 • Tijdens het gesprek kijkt de klantmanager met u naar mogelijke oplossingen.
 • U mag altijd een vertrouwd iemand vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Denk aan een familielid of iemand die al veel voor u doet.
 • Het kan zijn dat uw probleem na het bespreken van deze vragen is opgelost. Het is ook mogelijk dat uw probleem hiermee niet is opgelost. Dan kijkt de klantmanager of u hulp kunt krijgen via de Wmo. Deze hulp of zorg past bij uw persoonlijke behoeften en beperkingen.

Controleren identiteit

 • Wij zijn verplicht om uw identiteit te controleren.
 • U heeft de gegevens van uw identiteitsbewijs al ingevuld bij het doen van uw melding. De klantmanager vraagt u tijdens het huisbezoek om uw legitimatiebewijs te laten zien.
 • Deze gegevens ziet u ook terug in het onderzoeksrapport dat u na het gesprek opgestuurd krijgt.

Rapport met mogelijke oplossingen

 • In het onderzoeksrapport vatten we samen wat er met u is besproken. In het rapport staat ook welke oplossingen er mogelijk zijn in uw situatie.
 • Als de oplossing een Wmo-voorziening is, kunt u een aanvraag doen door het onderzoeksrapport te ondertekenen en naar ons terug te sturen.

Hiervoor kunt u terecht bij de cliëntondersteuners van stichting MEE. Vind u het lastig om een digitale melding te doen? Of heeft u moeite met het invullen van formulieren? Kijk dan op de pagina Hulp nodig bij het invullen van formulieren. De formulierenbrigade van Facet Ridderkerk kan u helpen bij het invullen van formulieren of het lezen van brieven.

Dat kan via het aanmeldformulier.

Informatie over de Wmo vindt u op de pagina Wmo uitgelegd.