Paspoort of identiteitskaart aanvragen

Het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart doet u zelf. U doet dit bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Maak direct een afspraak. Er zijn extra regels voor het aanvragen van een identiteitskaart voor kinderen tot 12 jaar en voor een paspoort voor kinderen tot 18 jaar.

 • Vraag uw paspoort of identiteitskaart aan bij de gemeente waar u woont
  Maak hiervoor een afspraak
 • Kom persoonlijk naar uw afspraak. Neem het volgende mee:
  • Al uw reisdocumenten, ook als deze verlopen zijn
  • 1 kleurenpasfoto die voldoet aan de regels. Deze pasfoto mag maximaal 6 maanden oud zijn op het moment van de aanvraag. U kunt geen pasfoto laten maken bij de gemeente
  • Uw pinpas of voldoende geld. U betaalt uw paspoort direct bij de aanvraag
 • U geeft 2 vingerafdrukken voor uw paspoort
 • U betaalt uw paspoort of identiteitskaart direct bij de aanvraag
 • Na 5 werkdagen kunt u uw paspoort of identiteitskaart persoonlijk ophalen tijdens de openingstijden van de balies. U kunt hiervoor geen afspraak te maken.

Heeft u snel een reisdocument nodig? Dan kunt u een spoedaanvraag doen. Het is spoed als:

 • het document binnenkort verloopt of als
 • het document in het te bezoeken land niet meer geldig is.

Voor een afspraak spoedaanvraag belt u ons via (0180) 451 234. Voor een spoedaanvraag betaalt u extra kosten.

Meenemen

 • Kom persoonlijk naar uw afspraak. Neem het volgende mee:
  • Al uw reisdocumenten, ook als deze verlopen zijn
  • 1 kleurenpasfoto die voldoet aan de regels. De goedgelijkende pasfoto mag maximaal 6 maanden oud zijn op het moment van de aanvraag. U kunt geen pasfoto laten maken bij de gemeente
  • uw pinpas of voldoende geld. U betaalt uw document direct bij de aanvraag
 • U geeft 2 vingerafdrukken voor uw paspoort
 • U betaalt uw paspoort of identiteitskaart inclusief de kosten voor een spoedprocedure meteen bij de aanvraag

Wanneer u vóór 14.00 uur de aanvraag doet, kunt u uw paspoort of identiteitskaart de volgende werkdag vanaf 10.30 uur ophalen tijdens de openingstijden van de balies.

Bij een spoedaanvraag ná 14.00 uur, kunt u uw paspoort of ID-kaart ná 2 werkdagen afhalen.

Noodpaspoort

Vertrekt u vandaag al? Neem dan contact op met de Koninklijke Marechaussee voor een noodpaspoort.

Kinderen moeten altijd aanwezig zijn bij zowel het aanvragen als het ophalen van een paspoort of ID-kaart.

Aanvragen identiteitskaart voor kinderen tot 12 jaar

Bij het aanvragen van een identiteitskaart voor een kind tot 12 jaar moeten beide ouders of gezaghouder(s) toestemming geven. Heeft alleen 1 ouder het gezag? Dan hoeft de andere ouder geen toestemming te geven.

Aanvragen identiteitskaart voor kinderen van 12 tot 18 jaar

Kinderen van 12 tot 18 jaar hebben geen toestemming nodig voor de aanvraag van een identiteitskaart. Uiteraard mogen de ouder(s) of gezaghouder(s) meekomen naar de afspraak.

Aanvragen paspoort voor kinderen tot 18 jaar

Kinderen tot 18 jaar mogen niet zonder toestemming een paspoort aanvragen. Beide ouders of gezaghouders moeten hiervoor toestemming geven. Heeft alleen 1 iemand het gezag? Dan hoeft alleen diegene toestemming te geven.

Toestemming ouders

De ouders of gezaghouders kunnen op verschillende manieren toestemming geven:

 • U komt beiden mee naar de afspraak.
  U vult allebei bij de afspraak de toestemmingsverklaring in. Neem allebei een geldig legitimatiebewijs mee.
 • Eén van u komt mee naar de afspraak.
  De ouder of gezaghouder die niet meekomt geeft vooraf toestemming via een toestemmingsverklaring.

Toestemmingsverklaring online indienen

 • Log in met DigiD. Zo weten wij zeker dat u zelf de verklaring indient.
 • Deze verklaring komt direct na het verzenden binnen bij onze baliemedewerkers. Tijdens de afspraak wordt gecontroleerd of het formulier is binnengekomen en de gegevens kloppen.
  Vul de toestemmingsverklaring voor uw kind in.
 • Let op: Hebben beide ouders het ouderlijk gezag?
  Dan moeten beide ouders, los van elkaar, digitaal of schriftelijk toestemming voor het kind geven.
 • Heeft de ouder die niet meekomt naar de afspraak de toestemmingsverklaring vooraf ingevuld?
  Dan is het meenemen van een geldig legitimatiebewijs van die ouder niet nodig. Bij ongewijzigde omstandigheden is de toestemming 3 maanden geldig.
 • Achteraf toestemming geven kan niet.
 • Woont de ouder die niet mee komt naar de afspraak in een andere gemeente? Dan kan diegene online toestemming geven met behulp van DigiD via onze gemeentewebsite.

Reist u met uw kinderen naar het buitenland en hebben zij een andere achternaam dan u? Dan kan dit problemen opleveren bij de paspoortcontrole op het vliegveld. De ouders, verzorgers of personen die gezag over het kind hebben moeten u die toestemming geven. U regelt dat bij de Rijksoverheid.

Wanneer een alleenreizende ouder toestemming nodig heeft

Als u alleen reist met uw kind (tot 18 jaar) moet u kunnen aantonen dat u toestemming heeft van de ouder met gezag. Er zijn verschillende situaties mogelijk waarin een ouder alleen met een minderjarig kind reist. Bijvoorbeeld:

 • Een paspoort voor 18 jaar of ouder: € 77,80
 • Een paspoort voor jonger dan 18 jaar: € 58,80
 • Een ID-kaart voor 18 jaar of ouder: € 70,30
 • Een ID-kaart voor jonger dan 18 jaar: € 37,90
 • Spoed: het bedrag van het paspoort of ID-kaart en € 53,00 extra

Na 5 werkdagen is uw paspoort of identiteitskaart klaar. U moet altijd zelf uw paspoort of identiteitskaart komen ophalen tijdens de openingstijden van de balies. Voor het ophalen kunt u geen afspraak maken. Neem uw afhaalbewijs en een geldig legitimatiebewijs (uw oude rijbewijs of een paspoort of identiteitskaart) mee.

Spoedaanvraag

 • Wanneer u voor 14.00 uur aanvraagt, kunt u uw paspoort of identiteitskaart de volgende werkdag vanaf 10.30 uur ophalen tijdens de openingstijden van de balies.
 • Bij een spoedaanvraag na 14.00 uur, kunt u uw paspoort of ID-kaart na 2 werkdagen afhalen tijdens de openingstijden van de balies.

U heeft een paspoort of identiteitskaart nodig als u naar het buitenland gaat.

Binnen Nederland gebruikt u een paspoort of identiteitskaart als identiteitsbewijs, om te laten zien wie u bent. Bijvoorbeeld als u een rekening wilt openen bij een bank, of om te stemmen tijdens de verkiezingen.

De identificatieplicht geldt vanaf 14 jaar.

Let op:
Kinderen hebben eerder een eigen paspoort of identiteitskaart nodig als ze naar het buitenland reizen, of als zij zorg nodig hebben. In de zorg is er geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt dan vanaf de geboorte.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over met welke identiteitsbewijzen u zich kunt identificeren.