Uittreksel Basisregistratie personen ( BRP ) aanvragen

Een uittreksel Basisregistratie Personen BRP is een bewijs dat u staat ingeschreven als inwoner van de gemeente. Een uittreksel vraagt u aan in de gemeente waar u woont. U kunt het uittreksel alleen online via DigiD aanvragen als u 16 jaar of ouder bent en het uittreksel voor uzelf aanvraagt.

DigiD Logo

Log in met DigiD.

Aanvragen uittreksel BRP

In een uittreksel uit de BRP staan gegevens over uw huidige situatie die bij de gemeente bekend zijn:

 • uw naam
 • adres
 • burgerlijke staat
 • geboortedatum

U kunt een uittreksel BRP nodig hebben voor:

 • het afleggen van een examen,
 • inschrijven voor een school, opleiding of woningbouwvereniging,
 • uw huwelijk of geregistreerd partnerschap,
 • uw pensioen,
 • een echtscheiding of
 • als bewijs dat u Nederlander bent.

De informatie die op een uittreksel uit de BRP staat, hangt af van het doel waarvoor u het uittreksel nodig heeft.

 • Online aanvragen: uw DigiD en uw gegevens voor internetbankieren
 • Persoonlijk aanvragen: Neem het volgende mee naar uw afspraak:
  • geldig legitimatiebewijs
  • pinpas of contant geld
  • als u het bewijs nodig hebt voor bijvoorbeeld een pensioenfonds, neemt u ook de brief mee waarin staat dat u een uittreksel persoonsgegevens nodig heeft
  • bij eventuele machtiging: ingevuld machtigingsformulier, kopie van uw geldige legitimatiebewijs.

U maakt een afspraak om persoonlijk langs te komen als u een uittreksel wilt aanvragen voor:

 • uw thuiswonende minderjarige kind
 • uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner
 • uw inwonende ouder
 • iemand anders waarvoor u gemachtigd bent

Machtigen

U kunt ook iemand anders machtigen om een uittreksel persoonsgegevens voor u aan te vragen.

 • U download hiervoor een machtigingsformulier en vult dit in.
 • U geeft die persoon het ingevulde machtigingsformulier mee én een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.
 • Die persoon maakt dan een afspraak om langs te komen voor de aanvraag.
 • De persoon neemt ook zijn/haar eigen identiteitsbewijs mee.

Aanvraag door notaris of advocaat

Als notaris of advocaat kunt u verschillende persoonsgegevens opvragen via ons contactformulier.

Als u het uittreksel online aanvraagt is het goedkoper!

 • Een uittreksel BRP via online aanvraag: € 7,00
 • Een uittreksel BRP aan de balie: € 11,10

 • Online aanvragen: u krijgt het uittreksel binnen 5 werkdagen thuisgestuurd.
 • Persoonlijk aanvragen: u krijgt het uittreksel direct mee.

Woont u in het buitenland of staat u niet meer bij een Nederlandse gemeente ingeschreven? Dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Een uittreksel vraagt u aan bij een gemeente met een loket voor niet-ingezetenen (RNI-gemeente).