Particuliere monumentale bomen

Op de Groene kaart 2023 staan de belangrijke groenstructuren van de gemeente én de monumentale bomen, ook die van particulieren.

Dan laat de gemeente minimaal 1x per 3 jaar de boom inspecteren door een boomdeskundig adviesbureau. Dit noemen we de boomveiligheidscontrole. Als uit de controle blijkt dat bepaalde snoeimaatregelen voor de veiligheid nodig zijn, dan kan de gemeente deze maatregelen voor u uitvoeren. Reguliere snoeiwerkzaamheden moet u altijd zelf (laten) uitvoeren.

Een monumentale boom voldoet aan de volgende eigenschappen:

  • Is ouder dan 50 jaar;
  • levert geen gevaar op voor de woon- en leefomgeving;
  • is gezond;
  • heeft een beeldbepalende, cultuurhistorische, ecologische en/of dendrologisch waarde.

Alle eigenaren van monumentale bomen in Ridderkerk hebben een brief ontvangen met uitgebreide informatie over hun verantwoordelijkheden en de service die de gemeente daarbij kan bieden. Heeft u geen brief ontvangen en bent u van mening wél een monumentale boom te hebben? Dan kunt u dit doorgeven aan David Krijgsman, bereikbaar via 0180 451 234 of info@ridderkerk.nl.