Jan Steenstraat

Het Jan Steenplein, de entree bij de versmarkt en de parkeerplaats Ridderhof worden opnieuw ingericht.

In 2020 is een visie opgesteld voor de herinrichting van het gehele centrumgebied van Ridderkerk. Omdat de herinrichting niet in zijn geheel in één keer kan worden uitgevoerd is gekozen om te werken met deelgebieden. Voor deelgebied 1 is een definitief ontwerp opgesteld aan de hand van de vastgestelde visie, aandachtspunten en de opgehaalde inspraakreacties . Het deelgebied betreft globaal de Jan Steenstraat, de entree bij de versmarkt en de parkeerplaats Ridderhof.

Aandachtspunten

Wat gaan we dan aanpassen?

  • Looproutes worden duidelijker en breder ten opzichte van de huidige situatie.
  • Er komt meer ruimte voor groen. We gaan nieuwe bomen planten en de groeiplaatsen verbeteren. Er zal ook groen tegen de gevels van de omliggende gebouwen worden aangebracht.
  • Het plan is klimaat adaptief (waterberging onder de parkeerplaatsen en de daken van de Ridderhof 1 worden waar mogelijk afgekoppeld op deze waterberging).
  • De weekmarkt wordt verplaatst naar de Ridderhof (tussen het winkelcentrum en de begraafplaats).
  • Het plein voor Bakkerij Voordijk krijgt een verblijfsfunctie, waarbij het plein optisch wordt doorgetrokken richting de parkeerplaats.
  • Laden en lossen vindt niet langer plaats op het plein maar aan de rand.
  • Op dit plein komt een nieuwe fietsenstalling.
Sfeerimpressie Jan Steenplein
Sfeerimpressie Jan Steenstraat

In het definitieve ontwerp hebben wij geprobeerd om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de inspraakreacties en de aandachtspunten. Er komen deels nieuwe bomen, die veel ruimte krijgen om te groeien. De weekmarkt krijgt weer een prominente plek die goed aansluit op het winkelgebied. De looproutes zijn duidelijk herkenbaar en ’s avonds geeft de verlichting sfeer en een veilig gevoel. In het definitieve ontwerp is meer ruimte voor veilige (loop)routes en groen.

Proces

Op het eerder gepresenteerde schetsontwerp hebben veel omwonenden en gebruikers gereageerd. Alle reacties zijn in het projectteam besproken en indien mogelijk en gewenst in het definitieve ontwerp verwerkt.

Planning

Na de zomer starten we met de aanleg van de eerste twee fasen van het projectgebied. De werkzaamheden moeten eind november 2024 gereed zijn. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de verdere voortgang, laat dan uw gegevens achter via het e-mailadres projectinuitvoering@ridderkerk.nl.