Overzicht projecten centrum

We willen graag een centrum realiseren met een winkelgebied dat qua omvang, levendigheid en voorzieningenaanbod past bij Ridderkerk. Een prettig en veilig centrum om te wonen, winkelen en ondernemen.

Verschillende projecten

Het plangebied betreft het winkelgebied binnen de centrumring en de historische kern, ten oosten daarvan, begrensd door de Sint Jorisstraat, Ringdijk en de Klaas Katerstraat. We noemen dit gebied het centrum . Per deelgebied kunt u verder lezen wat de visie en de planning is.

Winkelhart – hoofdwinkelstraat

Als bezoeker vind je via de hoofdwinkelstraat makkelijk je weg naar het centrale Sint Jorisplein. Van daaruit biedt het winkelgebied een aantrekkelijk en sfeervol circuit met gevarieerd aanbod aan winkels en andere voorzieningen. We doen samen met eigenaren en BIZ onderzoek naar de mogelijkheden om het winkelhart te versterken en attractiever te maken. Neem voor meer informatie hierover contact op met de bedrijfscontactfunctionarissen.

Jan Steenstraat en omgeving

Voor groenten en brood kom je hier (bijna) dagelijks. Je kunt hier makkelijk en veilig je fiets kwijt in de nieuwe fietsenstalling. De uitvoering is gepland eind 2024. Lees meer over de Jan Steenstraat.

Sint Jorisplein

De winkelstraat tussen het Koningsplein en de Lagendijk is de ruggengraat van het winkelgebied. Het daaraan gelegen Sint Jorisplein is een plek voor ontmoeting voor mensen van alle leeftijden. Dit plein met een ‘dorpse’, ongedwongen sfeer vormt het hart van het winkelgebied. In 2022 zijn we samen met inwoners en ondernemers aan de slag gegaan voor een nieuw ontwerp van het Sint Jorisplein. Lees meer over het Sint Jorisplein.

Verbinding tussen historische kern en winkelhart

Als je via de Kerksingel naar het Sint Jorispark loopt, dan ervaar je echt het historisch karakter van deze plek. Dit komt bijvoorbeeld omdat de gebruikte materialen en elementen in dit gebied daar zo goed bij passen. De uitvoering is gepland in 2024/2025.

Koningsplein

Op het Koningsplein zit je op een zwoele zomeravond samen met je vrienden op één van de vele gezellige terrasjes te genieten van jullie driegangendiner. De groene inrichting van het plein verbindt de groenstructuur van de Blaak met die van de Rembrandtweg. Zelfs aan groene gevels is op deze plek aandacht besteed. Uitvoering De uitvoering is gepland in 2024/2025.

Entreeplein Lagendijk

Als je over de pittoreske Lagendijk naar het centrum fietst, zie je dat de gebruikte materialen verwijzen naar de historie van dit oude dijklint. Het groen van de begraafplaats loopt door op het entreeplein. De uitvoering is gepland in 2024/2025.

Centrumring

Het is hier fijn fietsen. De fietspaden zijn breed en de autorijbaan is smal. Voetgangers steken makkelijk over. Het historische kleinschalige karakter van de Kerkweg is weer herkenbaar in de inrichting van de openbare ruimte. In 2023 worden twee varianten opgesteld voor de verkeersstructuur. Na besluitvorming starten we met de uitvoering. Lees meer over de Centrumring.