Regenwater

Op veel plekken komt al het water, vuil en schoon, in het riool terecht en wordt gezuiverd. Dat is eigenlijk zonde want regenwater hoeft niet gezuiverd te worden.

U kunt als bewoner zelf geheel vrijblijvend uw regenwater afkoppelen. Bij de herinrichting van buurten wordt vaak ook het schone (regen)water en het vuilwater (bijvoorbeeld van het toilet) van elkaar gescheiden. Al het (schone) regenwater dat op het openbare gebied terecht komt, wordt opgevangen en via het regenwaterriool afgevoerd naar sloten of vijvers in de omgeving. Alleen het vuile water wordt via het vuilwaterriool afgevoerd naar de afvalwaterzuivering. Zo beperken we de kosten van de afvalwaterzuivering en kunnen we verdroging tegen gaan.

Afkoppelen

U krijgt als bewoner de mogelijkheid om uw regenwater ook aan te sluiten op het regenwaterriool. Wij noemen dit ‘afkoppelen’. Wij leggen als gemeente dan de aansluiting tot een meter op uw perceelgrens aan. Daar wordt een ontstoppingsputje geplaatst. Vanaf dat punt kunt u dan zelf aansluiten. De kosten voor het afkoppelen van het regenwater op uw eigen perceel zijn voor u zelf. U kunt altijd het water vanaf uw dak door uw tuin naar het openbaar gebied laten lopen. U hoeft dan alleen de regenpijp aan de voorzijde van uw woning door te zagen en een bochtje te plaatsen.