Leklaan

De gemeente is bezig met de voorbereidingen van de werkzaamheden in de wijk Leklaan. De riolering en de bestrating worden vervangen.

De gemeente Ridderkerk is bezig met de voorbereidingen. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de riolering en het vervangen van de bestrating. Het gaat om de straten Leklaan, Eemhof, Grevelingenhof, Haringvliethof, Krammerhof en Volkerakhof.

Projectgebied en fasering

Voor de werkzaamheden wordt de wijk in 5 fasen opgedeeld. De werkzaamheden worden uitgevoerd, van noord naar zuid. De eerste fase die wordt uitgevoerd is de Eemhof en een deel van de Leklaan.

Inloopbijeenkomst

Op 24 mei 2022 is er voor de hele buurt een informatiebijeenkomst geweest. Tijdens deze bijeenkomst zijn er diverse vragen gesteld. Ook hebben sommige bewoners via e-mail of het reactieformulier vragen en/of opmerkingen doorgegeven. Alle vragen en opmerkingen worden in het projectteam besproken en wordt gekeken wat er eventueel mogelijk is binnen de kaders van het gepresenteerde ontwerp. De bewoners hebben hier een terugkoppeling over ontvangen. De gestelde vragen vindt u verderop deze pagina.

Afkoppelen regenwater

U krijgt als bewoner de mogelijkheid om uw regenwater aan te sluiten op het regenwaterriool. Wij noemen dit ‘afkoppelen’. Meer informatie vindt u op de pagina Regenwater.

Planning

De exacte datum van de start werkzaamheden zijn nog niet bekend. Wij zijn voornemens voor het einde van het jaar het project aan te besteden. Wanneer na de aanbesteding de aannemer en de startdatum bekend zijn worden de bewoners hierover geïnformeerd. Naar verwachting zal aan het eind van het eerste kwartaal gestart worden met de werkzaamheden.

Vragen

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider via projectinuitvoering@ridderkerk.nl.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen van omwonenden tijdens de inloopbijeenkomst, via e-mail of het reactieformulier.

Het overzetten van de regenwateraansluiting moet de bewoner zelf regelen, dat kan met de aannemer die het werk gaat doen, of men kan zelf een aannemer in de hand nemen om dat te realiseren. De kosten zijn voor de bewoner. De gemeente plaatst een buis waarop het regenwater kan worden aangesloten, maar de bewoner is niet verplicht dat te doen.

Het aansluiten is in principe de verantwoordelijkheid van de woningbouwvereniging. Die wordt geïnformeerd over de werkzaamheden en kan er wel of niet voor kiezen om het regenwater aan te sluiten. De gemeente plaatst een buis waarop het regenwater kan worden aangesloten, maar Wooncompas is niet verplicht dat te doen.

In het ontwerp zal rekening worden gehouden met de bomen in de voortuinen en bestaande bomen.

Het is mogelijk om de aannemer die het werk gaat uitvoeren te vragen om het voor u te realiseren. Het is ook mogelijk om zelf een aannemer te benaderen om het werk voor u uit te voeren.

Het speelpleintje blijft behouden.

De stoep naast de groenvakken voldoet aan de minimale maat van 1,20 m. Daar waar geen groenvakken staan is het breder (ca. 2.10).

Op de locatie waar de bomen worden verwijderd, komen nieuwe bomen die naar verloop van tijd het uitzicht op de kale gevels beperken.

In het nieuwe ontwerp is de rijbaan smaller dan in de huidige situatie. Het parkeren langs het trottoir achter de haakse parkeerplaatsen is daardoor niet meer toegestaan. Achter de haakse parkeerplaatsen moet namelijk een vrije ruimte van 5 meter zijn voor het in- en uitrijden van de parkeerplaatsen.

Er wordt onderzocht welke bomen waar te plaatsen, er zal rekening worden gehouden met de (toekomstige) grootte, vorm en soort.

In het ontwerp wordt rekening gehouden met de bestaande inritten.

De grote vrachtwagens kunnen niet meer door de straat met deze obstakels. De weg wordt zodanig versmald dat de vrachtauto’s hun snelheid moeten aanpassen om de straat op een veilige wijze door te komen.

In het ontwerp is rekening gehouden met de overlast van de scooters/fietsers. Het groen wordt op een zodanige wijze geplaatst dat het de fietsers en scooters moeilijk gemaakt wordt om ter plaatse te kunnen fietsen. Na afloop van het werk zal worden beoordeeld of er nog extra maatregelen nodig zijn.