De gemeente Ridderkerk gaat beginnen met de voorbereidingen van het project 'Herinrichting Bloemenbuurt Ridderkerk'. De bestrating en riolering zijn aan onderhoud toe en worden vervangen.

De bewoners van de Bloemenbuurt kunnen meedenken over de inrichting van de straat en woonwijk. De gemeente wil graag vooraf weten wat er volgens de bewoners en gebruikers van het openbare gebied leeft met welke ideeën of wensen wij bij dit project rekening zouden moeten houden. De op- en aanmerkingen van de bewoners worden beoordeeld op technische en financiële haalbaarheid. Waar mogelijk komen deze terug in het concept ontwerp. Als het ontwerpproces is doorlopen worden bewoners geïnformeerd over de uitkomsten en de vervolgstappen.

Contact

Reacties kunnen worden gemaild naar projectbloemenbuurt@ridderkerk.nl.