In verweer tegen nieuwe dienstregeling RET

De RET kondigde dinsdag 20 juni een extra afschaling van de dienstregeling in de zomerperiode aan. Dit is wat de gemeente betreft onacceptabel, zeer ongewenst en aan de Ridderkerkse gebruikers van het openbaar vervoer niet te verkopen.

De gemeente heeft een brief gestuurd naar de RET met de dringende oproep de aangepaste dienstregeling minimaal weer op te schalen naar de regeling die gold voor de recente versobering. Dit komt bovenop de al afgeschaalde bussendienstregeling die afgelopen periode van kracht was.

In het gebied tussen Den Haag en (groot) Rotterdam, waar Ridderkerk ook in valt, wordt busvervoer geregeld via de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag). Dat is het samenwerkingsverband van 21 gemeenten op het gebied van bereikbaarheid en economie. De MRDH regelt de concessies: de toestemming voor een vervoermaatschappij om een buslijn te mogen verzorgen. Voor Ridderkerk is dat de RET.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft geen akkoord gegeven aan RET om af te schalen. Hiermee wordt in de zomerperiode de bus wat de MRDH betreft té onaantrekkelijk en komt het busvervoer van de RET als vervoersalternatief nog veel verder onder druk te staan. Daarom is het voor de MRDH niet mogelijk om richting de RET akkoord te geven op de afschaling. Desondanks voelt RET zich genoodzaakt deze maatregelen te nemen. De MRDH zal overgaan op verrekening van het aantal dienstregelingskilometers dat minder gereden zal gaan worden zoals afgesproken in de concessie.

De gemeente beraadt zich op een mogelijkheid invloed uit te oefenen op het besluit van de RET.

We willen in Ridderkerk het openbaar vervoer juist beter maken in plaats van uithollen. Zeker in de (nabije) toekomst, wanneer diverse bruggen en tunnels in onderhoud gaan en zijn, is het belangrijk om goed en snel openbaar vervoer te hebben als alternatief voor de auto. Door de extra afschaling van de RET, staat dit ernstig onder druk. We blijven ons hier dus voor inzetten.
Intussen doen we ons best de lokale wegen en fietspaden goed te onderhouden, laadpalen voor elektrische voertuigen te installeren en fietsvoorzieningen bij bushaltes tiptop te houden. Zo kunnen onze inwoners binnen de mogelijkheden die er zijn toch zo goed mogelijk reizen naar werk en ontspanning.