Mobiliteit

De komende jaren wordt het wegennet rond Ridderkerk meer en meer belast door groei in de regio en diverse renovaties. Tegelijk willen we minder CO2 uitstoot realiseren en een goede bereikbaarheid. In Ridderkerk werken we hard aan het bereikbaar houden (en waar mogelijk verbeteren) van onze gemeente.

Wat gebeurt er om ons heen?

Diverse bruggen, viaducten, kruispunten en tunnels in de regio zijn / worden gestremd vanwege onderhoud. Denk aan de Van Brienenoordbrug, de Haringvlietbrug en de Roseknoop (Varkenoordseviaduct in Rotterdam). Kijk voor actuele informatie op pagina Werk in uitvoering of kijk op de website van Rijkswaterstaat.

Wat doen wij aan bereikbaarheid?

  • Goed openbaar vervoer is belangrijk. We blijven inzetten op Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) per bus en bevorderen de inzet van buurtbussen.
  • AOW-gerechtigden uit Ridderkerk kunnen gratis met het openbaar vervoer van de RET blijven reizen. Zo blijven zij mobiel en actief onderdeel van de samenleving.
  • Met een reeks maatregelen werken we aan de verkeersveiligheid van onze wegen en straten.
  • Voet-, fiets- en wandelpaden worden goed onderhouden. Hierbij is ook aandacht voor veilige oversteekplaatsen.
  • Ontbrekende schakels in het fiets- en wandelpadennetwerk worden zoveel als mogelijk aangelegd. Denk bijvoorbeeld aan de fietsroute tussen Dordrecht en Rotterdam.
  • Daarnaast plaatsen we fietsbeugels waar dat nodig is.
  • We onderzoeken de mogelijkheden voor versterking van de waterbus.
  • We plaatsen laadpalen voor elektrische voertuigen.
  • Er is een carpoolplaats langs de Rotterdamseweg, bij de A15: carpoolplaats Oudelande.

Wat kunt u doen aan bereikbaarheid?

Zelf kunt u ook van alles doen om Ridderkerk leefbaar en bereikbaar te houden. Zo kan carpoolen een optie zijn. Bereikbaarheid houdt ook in: andere vormen van vervoer vinden dan de auto. Dat kan door de autorit bijvoorbeeld te vervangen door een fietsrit, door te gaan lopen of door het openbaar vervoer te gebruiken. Ook deelmobiliteit speelt hierin een belangrijke rol: delen van een auto, scooter of fiets.

Alternatieven voor de auto zijn vaak sneller, zeker nu het wegennet in de regio steeds verder dichtslibt.
Sowieso is checken van de route voor vertrek een goed plan. Dit kan via de website vanAnaarBeter.
De ANWB biedt een routeplanner, waarmee een route makkelijk gepland kan worden.