R-net: Rotterdam-Ridderkerk

Ridderkerk werkt aan een betrouwbare, snelle en comfortabele busverbinding met Rotterdam. Deze verbinding heet R-net Rotterdam – Ridderkerk. Ook wel Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) genoemd.

Met de verbeterde busverbinding kunnen inwoners van Ridderkerk straks nog makkelijker heen en weer reizen voor bijvoorbeeld werk, studie of familiebezoek zonder altijd de auto te hoeven gebruiken. Bij de R-nethaltes komen comfortabele bushokjes, borden met actuele reisinformatie, veilige looproutes en ruime fietsenstallingen.

Waarom de aanleg van R-net?

Er zijn niet voldoende reisalternatieven met openbaar vervoer, dus inwoners pakken de auto om op dichtgeslibde autowegen naar hun bestemming te reizen. Dit is slecht voor de verkeersveiligheid en het milieu. In de nabije toekomst, met werkzaamheden aan diverse bruggen in de regio (zoals de Van Brienenoordbrug) en tunnels, wordt dat niet beter. Om onze inwoners mobiel te houden zijn we gestart met plannen voor de aanleg van een snelle busverbinding met Rotterdam (R-net). De lijn gaat in Ridderkerk vanaf de Verbindingsweg via de Populierenlaan tot de Vlietlaan en terug. Er worden geen aparte busbanen aangelegd, alleen passeerstroken.

Samen houden we Ridderkerk bereikbaar

Inwoners en andere geïnteresseerden hebben kunnen meedenken over het voorlopig ontwerp voor het eerste deel bij de Populierenlaan – Burgemeester De Zeeuwstraat, zowel op een digitale kaart als tijdens twee informatiebijeenkomsten. De vragen die daar gesteld zijn en de antwoorden daarop komen binnenkort op deze website.

Contact

Heeft u vragen over de busverbinding R-net Rotterdam – Ridderkerk? Neem dan contact met op ons via het e-mailadres projectinuitvoering@ridderkerk.nl.

Video toekomstige situatie Populierenlaan en Burgemeester De Zeeuwstraat

In bovenstaande animatie ziet u de toekomstige situatie in vogelvlucht. Het gaat hier om deel 1 van de route, bij de Populierenlaan en het eerste gedeelte van de Burgemeester De Zeeuwstraat.

Vanaf het viaduct A16 gaan we richting het centrum van Ridderkerk. Ten eerste ziet u de nieuwe comfortabele haltes van R-net. De halte aan de rechterkant is iets verplaatst, zodat de bus hier kan wachten en meer ruimte heeft. Dit was op de oude locatie niet mogelijk. Ten tweede ziet u het voorrangsplein. Dit zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer op de Populierenlaan. Vervolgens ziet u aan de rechterzijde een tweerichtingenfietspad. Dit is onderdeel van de fietsroute F15 door Ridderkerk. Aan de linkerkant ziet u de nieuwe wandelroute met extra bomen en beplanting. Ook aan de rechterkant komen bomen tussen de weg en het fietspad. Daarna ziet u rechts een passeerstrook voor de bus, zodat de bus langs het autoverkeer kan rijden. De rotonde met de Burgemeester De Zeeuwstraat wordt verbeterd. Als we daar dan rechtsaf slaan, dan ziet u de passeerstrook in combinatie met de bushalte. U ziet hier ook de nieuwe haltes van R-net.

R-net biedt 5 zekerheden:

  1. Betrouwbaar
  2. Frequent
  3. Toegankelijk
  4. Snel
  5. Aantrekkelijk.

Meer informatie over R-net is te vinden op www.rnet.nl.

We gaan de werkzaamheden in delen (zogenaamde clusters) ontwerpen en uitvoeren. Als eerste wordt de Populierenlaan – Goudenregenlaan aangepakt, in combinatie met de rotonde Populierenlaan – Burgemeester De Zeeuwstraat, dit noemen we deel 1. Hiervoor worden in maart 2024 twee informatiebijeenkomsten gehouden. De rotonde bij de Populierenlaan – Goudenregenlaan passen we aan naar een Voorrangsplein en we maken een passeerstrook voor de bus op de Populierenlaan, zodat de bus beter kan doorrijden. Het autoverkeer voegt hier in. Het Voorrangsplein zorgt ervoor dat de auto’s en de bus op de Populierenlaan beter kunnen doorrijden, waardoor er minder (verkeers)overlast is voor de omwonenden. Verder wordt de halte bij de Burgemeester De Zeeuwstraat zodanig aangepast dat hier de halte wordt gecombineerd met een passeerstrook. De halte op de Populierenlaan blijft, maar wordt wel iets verplaatst.

Begin 2022 – medio 2024: ontwerpen Populierenlaan – Burgemeester De Zeeuwstraat (cluster 1)

In deze periode wordt het voorlopig en definitief ontwerp van cluster 1 gemaakt. Dit is de technische uitwerking van dit deel van de route. Daarbij vinden de nodig onderzoeken plaats zoals de stevigheid van de grond. Verder zal er een beschrijving van het project worden gemaakt met diverse tekeningen van de werkzaamheden. Dit zal worden getoond aan de bewoners van cluster 1 en directe omgeving, naar verwachting in maart 2024.

Eind 2024 tot begin 2025: Populierenlaan – Burgemeester De Zeeuwstraat: realisatie cluster 1

We gaan dan starten met het aanpassen van de rotonde naar het voorrangsplein en met het realiseren van passeerstroken voor de bus van de R-net verbinding met invoegend autoverkeer op de Populierenlaan. We gaan de rotonde Populierenlaan – Burgemeester de Zeeuwstraat vergroten.

2024-2025: Cluster 2, 3 en 4 Burgemeester De Zeeuwstraat – Geerlaan, Vondellaan, Vlietlaan

Bij deze clusters zullen de rotondes worden aangepast waar nodig, en zullen haltes iets worden aangepast waar nodig. Het onderzoek hiernaar is nu (februari 2024) nog niet afgerond. De verwachting is dat het onderzoek in 2024 grotendeels wordt afgerond, zodat eind 2024 een VO kan worden gepresenteerd. In 2025 zal de uitvoering plaatsvinden. De maatregelen zijn minder groot als bij cluster 1.

2025: Cluster 5 voorbereiden en uitvoeren werkzaamheden Verbindingsweg (uitvoering in 2025)

De gemeente onderzoekt om bij de kruising-halte van de Valk de bushalte te verschuiven tot na de kruising. Deze ingreep wordt in 2025 verwacht, indien daartoe wordt besloten. Dit is nog geheel niet zeker.

2025 – 2026: R-net haltes

Alle haltes worden naar R-net concept met fietsenstallingen aangepast. (eindhalte bij sporthal Drievliet). De haltes zijn comfortabel en van een hoger kwaliteitsniveau dan de normale haltes. Ook de fietsenstallingen worden geplaatst waar nodig en waar mogelijk. Bij het ontwerp van de diverse clusters wordt hier al naar gekeken, maar de echte uitwerking en uitvoering hiervan komt pas aan het einde van het project aan de orde.

2026: Busdiensten, vervoerplan toekomst, strekken van lijn 146

Deze Rnet verbinding (lijn 146) zorgt straks voor een betrouwbaarder, comfortabeler en sneller openbaar vervoer van en naar Rotterdam. De lijn wordt ook gestrekt, en directer. Meestal is dit een voordeel. Voor sommige situaties, o.a. Drievliet, kan het een nadeel zijn omdat lijn 146 straks niet meer door Drievliet zelf rijdt, maar rechtstreeks over de Vlietlaan rijdt. Voor deze mensen geldt dat de afstand naar de halte dan iets langer kan worden. De RET zal bij de invoering van de Rnet lijn, als deze helemaal af is, met een Vervoerplan komen dat hierop aansluit. De verwachting is dat dit in 2026 zal ingaan.

In onderstaande documenten vindt u meer informatie over openbaar vervoer en de aanleg van R-net in Ridderkerk.