Veelgestelde vragen R-net: algemeen

De bushaltes zijn verlicht.

Deze R-net lijn wordt nog steeds uitgevoerd door de RET. Zolang er een contract is tussen de gemeente Ridderkerk en de RET voor gratis vervoer voor AOW-gerechtigden, blijft deze lijn (146) daaronder vallen.

Lijn 146 gaat conform R-net frequenties rijden:

  • in de spitsuren tenminste 6 ritten per uur,
  • in de daluren en op zaterdagmiddag tenminste 3 ritten per uur,
  • en op overige momenten (avond, zondag) tenminste 2 ritten per uur.

Aan die frequenties werd vóór corona al voldaan. Momenteel worden die frequenties nog niet (volledig) gehaald door personeelstekort. Niet bekend is hoe lang dit nog zo zal zijn.

Dat is al geruime tijd zo. Lijn 145 rijdt vooral voor studenten aan de EUR en HR en werknemers rondom Kralingse Zoom. Die zijn er niet in het weekend. Op zaterdag kunnen reizigers bijvoorbeeld lijn 144 gebruiken en bij de P+R Beverwaard overstappen op lijn 489 naar Kralingse Zoom.

Lijn 146 wordt opgewaardeerd tot R-net. Deze lijn blijft dus bestaan, maar krijgt wel een andere route, namelijk via de Vlietlaan in plaats van door de wijken Drievliet en Het Zand. Tevens blijft er een frequentie verbinding tussen Slikkerveer en Zuidplein bestaan, momenteel lijncombinatie 142 / 144. En er blijft een lijn in Ridderkerk die door de wijken Drievliet en Het Zand rijdt en lokale verbindingen biedt, maar met lagere frequentie en niet op alle dagen / momenten. Dat is momenteel lijn 144.

Daar waar dit zinvol is proberen wij zo goed mogelijke aansluitingen te bieden. In verband met aansluitingen elders of ter voorkoming van heel lange stilstand op eindpunten is dit niet altijd mogelijk.

RET doet er alles aan om het personeelstekort terug te dringen; tot die tijd schalen ze de dienstregeling af waarbij we de pijn verdelen en kijken naar kwaliteit en capaciteit. Dat lijn 146 rijdt en blijft rijden is gegarandeerd, maar (nog) niet met volledige R-net frequenties.

Naast snelheid gaat het ook om betrouwbaarheid (minder vertragingen door oponthoud bij rotondes en dergelijke), comfort (minder bochten en klinkerwegen, comfortabele haltes) en leefbaarheid (minder zwaar verkeer door de wijken).

Jazeker. Zonder een verbetering zal het OV hier snel achteruit gaan. Er is een goede verbindende lijn nodig om de kwaliteit van het OV in deze regio te behouden. Dat is ons wat waard.

Per cluster (nu cluster 1) wordt een plan uitgewerkt en daarna uitgevoerd. Er zijn totaal 5 clusters. De hele route in Ridderkerk (zie website en folder) wordt zo aangepakt.

Om de bus te laten stoppen steekt u uw hand op bij de halte. Bussen mogen niet te vroeg vertrekken. Als dit wel gebeurt, kunt u hierover een klacht indien met vermelding van datum, lijnnummer, halte en vertrektijd.

De snelheid, de betrouwbaarheid en het comfort zullen verbeteren. De lijn zal een R-net verbinding worden na invoering van de maatregelen.

De investeringen zijn voor vele jaren, waarbinnen het personeelsprobleem hopelijk opgelost raakt. Bovendien dragen kortere rijtijden ertoe bij om personeel zo efficiënt mogelijk in te zetten, m.a.w. zonder dit project zou de hinder door personeelstekort nog groter zijn.

Lijnen / ritten schrappen is geen vrijwillige keuze, maar helaas noodzaak door personeelstekort. We doen dit zodanig dat we de pijn verdelen en we kijken naar kwaliteit en capaciteit.

Naast snelheid gaat het ook om betrouwbaarheid (minder vertragingen door oponthoud bij rotondes en dergelijke), comfort (minder bochten en klinkerwegen, comfortabele haltes) en leefbaarheid (minder zwaar verkeer door de wijken).

Dit wordt meegenomen in het bereikbaarheidsplan voor tijdelijke verkeersmaatregelen bij de werkzaamheden. De planning voor de bouw van de Driemaster is nog niet bekend. Voor het bouwverkeer voor Siloah vindt overleg plaats.

Onderstaande vragen zijn gesteld via e-mail en Facebook.

Reizigers die niet in staat zijn om naar een halte van lijn 146 op de Vlietlaan te lopen, kunnen gebruik maken van lijn 144 die door de wijken Drievliet en Het Zand blijft rijden.

RET blijft de vervoerder van lijn 146 en er verandert dan ook niks ten aanzien van tarieven, geldigheid van abonnementen, vrij vervoer en dergelijke.

RET blijft de vervoerder van lijn 146 en er verandert dan ook niks ten aanzien van tarieven, geldigheid van abonnementen, vrij vervoer en dergelijke.

Daar staat tegenover dat de busreis vanaf de Vlietlaan sneller en comfortabeler is. Reizigers die niet in staat zijn om naar een halte van lijn 146 op de Vlietlaan te lopen, kunnen gebruik maken van lijn 144 die door de wijken Drievliet en Het Zand blijft rijden.

Hier kijken wij uiteraard goed naar. Fietsers kunnen nu heen en weer op het fietspad bij het viaduct. Met het waterschap zijn hier gesprekken over geweest. Wij zijn nu bezig om dit verder uit te werken (verbreding fietspad) samen met het waterschap. U heeft een terecht punt: het viaduct en het fietspad hier heeft een directe relatie met het project aan de Populierenlaan. Dit stemmen wij zorgvuldig op elkaar af.

Wij hebben hier grondig onderzoek naar laten doen door ons adviesbureau. Daarin wordt aangegeven dat een situatie met kanalisatie strepen in 2 fasen in deze situatie alles bij elkaar gezien beter is.

Andere optimalisaties zullen wij bekijken bij de uitwerking van het project naar DO fase (definitief ontwerp).

Wij zullen de tekeningen desgevraagd toesturen. Er is hierover al contact met u geweest.

Wij zullen de tekeningen desgevraagd toesturen. Er is hierover al contact met u geweest.

Wij zullen de onderzoeken desgevraagd toesturen. Er is hierover al contact met u geweest.

De rijtijd en de winst daarvan wordt bepaald over de hele route.

Het verkeer zal bij het voorrangsplein juist minder afremmen, optrekken en uitstoot veroorzaken.

De snelheid wordt door de vormgeving van het voorrangplein verminderd.

Tijdens de latere fases zal worden bekeken hoe het verkeer moet worden afgewikkeld. Dit wordt tijdens de aanleg, mede in overleg met de aannemer bepaald.

De gemeente coördineert de verkeersomleidingen bij wegwerkzaamheden of weg afsluitingen. Zij kan ook met ontwikkelaars afspraken maken over routes voor het bouwverkeer echter niet ingrijpen in de planning van de bouw. De verkeersveiligheid rond scholen heeft de hoogste prioriteit.

Deze wordt in deze fase aangepast.

De lijn wordt wel gestrekt bij de Vlietlaan en gaat een andere route rijden.

Deze blijft bediend door lijn 144, maar dus niet door lijn 146. Daarnaast komt er voor lijn 146 een halte op de Vondellaan nabij Da Costalaan, wat niet ver is van de halte Staringlaan.

De afritten bij het voorrangsplein wordt hier waarschijnlijk bedoeld. Deze zullen op termijn verdwijnen bij groot onderhoud.