Veelgestelde vragen R-net: groen

De meeste soorten die we toepassen staan niet bekend als hooikoorts-verhogende soorten. We kunnen echter pollen in de atmosfeer van de gemeente niet tegenhouden.

In het beplantingsplan is daar rekening mee gehouden.

We vinden dit een goed idee, we gaan onderzoeken hoe we dit kunnen organiseren.

We gaan hier rekening mee houden.

Er is wel ruimte voor kleinschalige inpassingen zoals bankjes, maar er zal geen grootschalige recreatieplan worden gemaakt.

27 bomen worden er gekapt. 5 bomen worden er herplant. Er komen 34 nieuwe bomen

In het plantseizoen, dat is tussen november en april.

Ja, we hebben met de beplantingskeuze rekening gehouden met het overzicht. De beplanting wordt maximaal 0,70 meter hoog.

 • Bonte berm concept Heem met bollen.
 • Aster ageratoides ‘Asran’.
 • Geranium macrorrhizum ‘Spessart’.
 • Geranium Rozanne.
 • Nepeta faassenii ‘Six Hills Giant’.
 • Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’.
 • Persicaria amplexicaulis.
 • Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’.
 • Salvia nemerosa ‘Ostfriesland’.
 • Acer campestre ‘Elsrijk.
 • Alnus glutinosa ‘Imperialis’.
 • Amelanchier lamarckii.
 • Acer pseudoplatanus ‘Zeewolde’.
 • Betula utilis ‘Doorenbos’.
 • Prunus ‘Accolade’.
 • Ulmus ‘Lobel’.
 • Ulmus ‘New Horizon’.
 • Ulmus ‘Plantijn’.
 • Tilia cordata ‘Greenspire’.
 • Ligustrum ovalifolium.

Volgens het beheerplan groen.

Er is onderzoek gedaan in de conceptfase naar de luchtkwaliteit (de uitstoot van fijnstof en NOx), met name naar de mogelijke effecten op (de gezondheid van) omwonenden.

Er is ook gekeken naar de uitstoot van stikstof. Dit gebeurt met een AERIUS-berekening. Hierbij wordt niet gekeken naar de uitstoot van stikstof op het buurtgroen, maar wordt gekeken naar de effecten van de uitstoot op stikstofgevoelige Natura2000 gebieden. In ons geval is het dichtstbijzijnde gebied de Biesbosch. Uit het concept blijkt dat er geen nadelige effecten zijn te verwachten op deze gebieden door dit project. De onderzoekresultaten komen in de Buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA).

Als we ruimte blijkt te zijn om te vergroenen, dan doen we dat.