Woo-verzoeken

Op deze pagina vindt u de Woo-verzoeken van Ridderkerk.

Aantal WMO-vragen ingediend in 2020, 2021 en 2022

Opgevraagd is het aantal WMO-aanvragen in de jaren 2020, 2021 en 2022. Hierbij is ook opgevraagd wanneer de WMO-aanvragen zijn ingediend, of de WMO-aanvragen zijn toe- of afgewezen en wat de reden was van de eventuele afwijzing. Het Woo-verzoek was echter niet via de juiste (elektronische) kanaal ingediend. Het Woo-verzoek wordt daarom niet behandeld.

Begraafplaats Vredehof

Verzocht wordt om openbaarmaking van informatie over de begraafplaats Vredehof in Ridderkerk, inzake de activiteiten die in de jaren 2019, 2020 en 2021 hebben plaatsgevonden m.b.t. het beheer en het onderhoud van deze begraafplaats en in het bijzonder de gestelde schending van het grafrecht, als ook de vernietiging van de gedenktekens.

Begraafplaats Vredehof

Dit verzoek is een vervolg op het Woo-besluit van 24 november 2022 waarbij informatie openbaar is gemaakt over Begraafplaats Vredehof. In het verzoek is met een beroep op de Wet open overheid om nadere informatie gevraagd.

Aantallen opgelegde aanslagen en ingediende bezwaren tegen deze opgelegde aanslagen

Betreft een overzicht van de aantallen opgelegde aanslagen ter zake van verschillende heffingen, zoals afvalstoffenheffing, leges omgevingsvergunningen en rioolheffing. Verder is er een overzicht van aantallen van ingediende bezwaarschriften, aantallen van gegrond verklaarde bezwaarschriften, aantallen van ingediende beroepschriften, aantallen van ingediende hoger beroepschriften en aantallen van ingediende cassatieberoepen tegen deze opgelegde aanslagen.

Locaties (half) ondergrondse afvalbakken aan de Werfkade

De locatie van de (half) ondergrondse afvalbakken aan de Werfkade is opgevraagd. De gemeente Ridderkerk heeft enkel een kaart waarop de kabels en leidingen liggen. Hierop is ook één afvalbak getekend.

Verzoek tot inzien van documenten na grondroerderswerkzaamheden

Inzage in vergunningen die in het kader van werkzaamheden ter plaatse van de schadelocatie zijn verleend aan derden en officiële documenten waaruit blijkt dat de gemeente Ridderkerk opdracht heeft verstrekt tot het uitvoeren van werkzaamheden ter plaatse van de schadelocatie; in het jaar voorafgaande aan de storingsdatum van 22 juni 2021.

Verzoek tot inzien in- en uitritvergunning Juliana van Stolbergstraat

Inzien van zowel de aanvraag in- en uitritvergunning als verstrekte vergunning van Juliana van Stolbergstraat in Ridderkerk.

Toegankelijkheid

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op de website voor iedereen zo bruikbaar en leesbaar mogelijk te maken. Loopt u toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid van het bestand? Mail dan naar webteam@bar-organisatie.nl of bel naar (0180) 451 234. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.

De Woo-verzoeken en Woo-besluiten worden zonder persoonsgegevens gepubliceerd.