Centrale stemopneming

Voor de verkiezing van het Europees Parlement 2024 telt het gemeentelijk stembureau (GSB) centraal de stemmen op kandidaatsniveau. De centrale stemopneming vindt plaats op 7 juni 2024 in Sporthal De Wissel, Kastanjelaan 34 in Ridderkerk. De openbare zitting van het GSB start om 9.00 uur.

Kijk voor meer informatie over het centraal tellen op de website van de Kiesraad.