Actieplan voor langer thuis wonen

23 november 2023, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.
De maatschappelijke partners zetten hun handtekening op een symbolische puzzel van Ridderkerk.

Maandag 13 november ondertekenden verschillende maatschappelijke partners op het gebied van wonen, welzijn en zorg (waaronder de gemeente Ridderkerk) het Actieplan Samenredzaam Ridderkerk.

Het actieplan moet ervoor zorgen dat Ridderkerkers zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, in een vertrouwde omgeving, waar mensen naar elkaar omzien en zorg dichtbij georganiseerd is.
Met elkaar zetten Aafje, Lelie Zorggroep, Stichting de Overburen, Pameijer, Facet Ridderkerk, Zorggroep Ridderkerk (de Ridderkerkse huisartsen), Wooncompas en de gemeente Ridderkerk hiermee een belangrijke stap. Namens de gemeente ondertekenden wethouder Kees van der Duijn Schouten (wonen), Edward Piena (zorg) en Fleur Stip (welzijn) het actieplan.

Bij de ondertekening waren ook andere maatschappelijke partners aanwezig, zoals (kleinere) zorgaanbieders, maatschappelijk ondernemers, burgerinitiatiefnemers, ouderenbonden en het zorgkantoor CZ.

Toekomst

Een veranderende samenleving vraagt om een andere kijk en aanpak op het gebied van wonen, zorg en welzijn. In het plan zijn daarom afspraken gemaakt over het creëren van een goed voorzieningenaanbod, denk aan de huisarts en wijkverpleging die in de buurt moeten zijn. Ook vitale sociale netwerken en voldoende passende huisvesting voor ouderen en zorgdoelgroepen moeten volgens de partners in de toekomst voldoende beschikbaar zijn in Ridderkerk.
Het actieplan dwingt de ondertekenaars uit hun comfortzone te stappen en buiten hun eigen ‘taken’ om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen. De komende jaren gaan de partners aan de slag om de vernieuwde aanpak vorm te geven.