Besluit last onder bestuursdwang aanhangwagen OG-67-NY

3 augustus 2023, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Op het parkeerterrein aan de Schaapherderweg (X: 98331,078 Y: 432101,512) staat gedurende langere tijd een aanhangwagen geparkeerd. Deze aanhangwagen, met kenteken OG-67-NY, is van het merk Carrier en heeft een witte kleur. Dit is een overtreding van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Ridderkerk (hierna: APV). Op grond van artikel 5:6 van de APV is het verboden een aanhangwagen langer dan op 3 achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen of te hebben.

De gemeente heeft besloten om een last onder bestuursdwang op te leggen. De last heeft betrekking op het verwijderen en het verwijderd houden van de aanhangwagen. Het college is bevoegd tot het opleggen van een last onder bestuursdwang op grond van artikel 125 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Op grond van artikel 5:29 Awb kan het college bij toepassing hiervan zaken wegvoeren en opslaan.

De last onder bestuursdwang kan worden voorkomen indien de aanhangwagen alsnog verwijderd wordt vóór 11 augustus 2023.

Na verloop van deze termijn wordt het voertuig op kosten van de rechthebbende afgevoerd en afhankelijk van de staat (min. 2 weken en max. 13 weken) in bewaring genomen. Na deze termijn wordt het voertuig vernietigd of verkocht.

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit door binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Neem voor meer informatie contact op met team WABO-toezicht en Juridische handhaving via toezichtwabo@bar-organisatie.nl of telefonisch via 0180 451 234. Vermeld hierbij ons kenmerk: 2023-002227.