De raad vergadert op 12 oktober

9 oktober 2023, 09:30
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De gemeenteraad vergadert op donderdag 12 oktober 2023 om 20:00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar. U kunt de vergadering bijwonen of live en achteraf volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 42 Reglement van Orde)
 3. Lijst van ingekomen stukken
 4. Startnotitie Transformatie Centrum Oost, planMER en gebiedsvisie
 5. Memo Oeverconstructies Park Maasdonck
 6. Startnotitie nota Betrokken Samenleving
 7. Openbare verlichting versneld naar led
 8. Krediet ten behoeve van aankoop Dillenburgplein 50
 9. Krediet inventaris museumschool Rijsoord
 10. Statutenwijziging stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs
 11. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Ridderkerk 2023
 12. Personeelshandboek van toepassing verklaren op griffie(medewerkers) gemeente Ridderkerk

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken downloaden van het raadsinformatiesysteem

Meer informatie

Informatie over de gemeenteraad vindt u op de pagina gemeenteraad