De raad vergadert op 14 september

11 september 2023, 09:28
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De gemeenteraad vergadert op donderdag 14 september 2023 om 20:00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar. U kunt de vergadering bijwonen of live en achteraf volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 42 Reglement van Orde)
  3. Vaststelling besluitenlijsten raadsvergaderingen 25 mei, 8 juni en 29 juni 2023.
  4. Lijst van ingekomen stukken
  5. Reactie op brief GR Jeugdhulp Rijnmond over wijziging gemeenschappelijke regeling
  6. Zienswijze concept begroting 2024 GR BAR-organisatie nieuwe stijl
  7. Afdoening raadstoezeggingen 1e Tussenrapportage 2023
  8. Wijziging bebouwde kom grens Ridderkerk aan de Noldijk

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken downloaden van het raadsinformatiesysteem

Meer informatie

Informatie over de gemeenteraad vindt u op de pagina gemeenteraad