De raad vergadert op 18 april

17 april 2024, 08:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Donderdag 18 april vanaf 20.00 uur vergadert de raad in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar. U kunt de vergadering bijwonen of live en achteraf volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Agendapunten

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 42 Reglement van Orde)
 3. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 15 februari incl. vervolg 26 februari 2024
 4. Lijst van ingekomen stukken
 5. Vaststelling bestemmingsplan Rembrandtweg fase 2
 6. Vaststelling bestemmingsplan J.S. Bachstraat 4
 7. Vaststelling bestemmingsplan Ontsluitingsweg tussen Hoogzandweg en Salieweg
 8. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied-saneren glas Lagendijk 285 en Pruimendijk 53
 9. Zienswijze 3e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023
 10. Verplichte beleidsindicatoren vanaf Jaarstukken 2023
 11. Vervulling vacature Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard
 12. Afdoening moties 2022-13 versterk vaardigheden kinderen en 2023-44 (v)echtscheiding
 13. Afdoening motie 2021-132 Onderzoek jeugdproblematiek in Ridderkerk

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken downloaden van het raadsinformatiesysteem

Meer informatie

Informatie over de gemeenteraad vindt u op de pagina gemeenteraad