De raad vergadert op 15 februari

12 februari 2024, 08:30
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Donderdag 15 februari vanaf 20.00 uur vergadert de raad in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar. U kunt de vergadering bijwonen of live en achteraf volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Agendapunten

 1. Opening, vaststelling agenda en wisseling raadslid
 2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 42 Reglement van Orde)
 3. Vaststelling besluitenlijsten raadsvergaderingen 14 en 18 december 2023
 4. Lijst van ingekomen stukken
 5. Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes
 6. Nota parkeernormen 2024
 7. Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Rotterdam Rijnmond 2024-2027
 8. Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2024
 9. Zienswijze ontwerp gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap
  IJsselmonde
 10. Zienswijze ontwerp gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
 11. Zienswijze ontwerp gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling GGD

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken downloaden van het raadsinformatiesysteem

Meer informatie

Informatie over de gemeenteraad vindt u op de pagina gemeenteraad