Gecombineerde achternaam vanaf volgend jaar aan te vragen

9 oktober 2023, 16:13
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Op 1 januari 2024 verandert het Nederlandse naamrecht. Ouders krijgen de mogelijkheid om hun beider namen aan hun kinderen door te geven. Tot nu toe kon voor de naam van 1 van de ouders gekozen worden. Voor mensen die in 2024 hun eerste kindje verwachten is er nu al een mogelijkheid om te kiezen voor de gecombineerde geslachtsnaam.

Erkenning ongeboren vrucht, geboorte in 2024

Als u nu komt voor erkenning ongeboren vrucht, dan kunt u voor uw ongeboren kind kiezen voor de volgende achternamen:

  • De achternaam van de moeder (bijvoorbeeld “Dias”)
  • De achternaam van de erkenner (bijvoorbeeld “de Vos”)
  • Een combinatie van de achternamen (“Dias de Vos” of “de Vos Dias”)

Als u kiest voor een gecombineerde naam, dan komen in de akte 2 keuzes te staan:

  • De gecombineerde naam, voor als uw kindje in 2024 geboren wordt
  • De keuze voor 1 van beide namen, voor als uw kindje toch in 2023 geboren wordt.

Erkenning ongeboren vrucht, geboorte in 2023

Kinderen worden zelden op de uitgerekende datum geboren. Wat nu als uw kindje toch nog net in 2023 geboren wordt? Dan geldt de keuze voor de gecombineerde geslachtsnaam niet. Uw kindje krijgt bij de geboorte de achternaam van 1 van de ouders. Het hele jaar 2024 kunt u alsnog naamskeuze doen voor de gecombineerde geslachtsnaam. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Deze kosten worden landelijk vastgesteld en zijn dus in iedere gemeente hetzelfde.

Akte van erkenning ongeboren vrucht

Heeft u al eerder dit jaar een akte van erkenning ongeboren vrucht laten opmaken en wordt uw kind in 2024 geboren? Als u de dubbele geslachtsnaam voor uw kind wilt, moet u dat bij de geboorteaangifte aangeven. Beide ouders moeten in persoon naar het gemeentehuis van de geboortegemeente komen.

Naamskeuze door gehuwde ouders

Het kan ook zijn dat u naamskeuze wilt doen voor uw eerste kind, dat in 2024 binnen huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren zal worden. In dat geval kan een akte van naamskeuze opgemaakt worden, waarin vermeld staat welke gecombineerde geslachtsnaam de aanstaande ouders voor hun eerste kind gekozen hebben. Ook deze naamskeuze heeft alleen gevolgen wanneer het kind daadwerkelijk in 2024 geboren wordt.

Let op: al het bovenstaande geldt alleen als dit uw eerste kind is!

Overgangstermijn

Voor kinderen die geboren zijn/worden tussen 01-01-2016 en 31-12-2023 geldt de overgangstermijn. Is uw oudste kind geboren in deze periode en wilt u voor uw kind(eren) de dubbele geslachtsnaam, dan kunt u in 2024 een akte van naamskeuze laten opmaken. De naamskeuze geldt voor alle kinderen van dezelfde ouders. Aan deze naamskeuze zijn kosten verbonden. De tarieven zijn nog niet officieel vastgesteld, maar zullen naar verwachting € 75 voor het eerste en € 50 voor alle volgende kinderen bedragen. Deze tarieven gelden landelijk.

Is uw oudste kind geboren vóór 01-01-2016? Dan is de keuze voor de dubbele geslachtsnaam niet mogelijk voor dit kind en alle volgende kinderen binnen dezelfde relatie.

Maak een afspraak

Maak een afspraak als u een akte wilt laten opmaken. U kunt hiervoor terecht bij de afdeling Frontoffice. Om een afspraak te maken belt u naar 0180-451234.