Gezelligheid en aandacht voor wijkbewoners

8 februari 2024, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.
Peter Huijser serveert het eten tijdens een wijkdiner.

Een kringloopwinkel, wijkdiner en activiteiten rond zingeving en geloof: Het Anker van Bolnes biedt een luisterend oor voor wijkbewoners en brengt hun bij elkaar. Wijkpastor Peter Huijser: “We willen Bolnes een stukje mooier maken.”

Elkaar opzoeken en versterken vanuit liefde en aandacht: dat is waar de ruim vijftig vrijwilligers van stichting Het Anker van Bolnes zich voor inzetten. De stichting is een initiatief van de Hervormde wijkgemeenten van Ridderkerk, waar ook de Boezemkerk in Bolnes deel van uit maakt.

Nadat Peter Huijser met zijn vrouw Mariëtte naar Ridderkerk verhuisde, werd hij wijkpastor van de Boezemkerk. “Samen met een team schreven we een plan om als kerk meer de wijk in te gaan en mensen te verbinden. Niet per se met activiteiten die met het geloof te maken hebben, maar waarin we wel Gods liefde uitdragen.”

Bijdrage leveren

In september 2021 openden de deuren van de kringloopwinkel in het wijkvoorzieningencentrum (WVC) aan de Noordstraat. De winkel is iedere werkdag open. Peter: “Ik hoorde laatst van een vrouw dat haar moeder meerdere tassen met spullen van de kringloop in huis heeft. Ze vertelde me: ‘Mijn moeder gaat eigenlijk helemaal niet naar de kringloop voor de spullen, maar voor een praatje met de mensen die ze daar tegenkomt.”

In hetzelfde gebouw is iedere donderdagavond een wijkdiner. “Zo’n zeventig tot tachtig mensen komen dan eten. Dat is altijd erg gezellig. Als je samen eet, blijft het niet bij kletsen over koetjes en kalfjes. We delen lief en leed met elkaar. Als iemand jarig is, zorgen we voor een ijsfontein. Maar zo nu en dan is er ook droevig nieuws, als er iemand overleden is bijvoorbeeld. Dan branden we een kaarsje.”

Naast de werkzaamheden rond de kringloopwinkel en het wijkdiner, zijn er ook activiteiten die met zingeving te maken hebben. Zo is er op zondag een samenkomst in De Klinker. Peter: “Tijdens deze samenkomst richten we ons op ontmoeting en zingeving. Niets moet, alles mag. Mensen hoeven geen religieuze achtergrond te hebben, iedereen is welkom. We hebben het over allerlei zingevingsvragen.”

Naast de activiteiten die niet direct met geloof te maken hebben, is er om de week op zaterdagochtend kinderbijbelclub. Voor wie meer wil weten over het geloof of worstelt met zingevingsvragen is er een alpha-cursus. Met alle activiteiten, geloofsgerelateerd of niet, wil het Anker een bijdrage leveren aan het welzijn van alle inwoners van Bolnes. “Als gemeenschap van hervormde kerken geloven wij dat het belangrijk is om relevant te zijn in de maatschappij. Niet alleen dienstbaar zijn naar onze gemeenteleden, maar naar iedere wijkbewoner.”