Nieuwe zitting gemeentelijk stembureau (GSB)

29 november 2023, 13:25
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Op 29 november 2023 heeft de gemeente Ridderkerk een melding gekregen die aanleiding geeft tot onderzoek / hertelling. De zitting vindt plaats op 29 november 2023 om 16.30 uur in de trouwzaal in het gemeentehuis in Ridderkerk. Belangstellenden mogen aanwezig zijn bij het onderzoek / de telling.

Moeten de stemmen altijd worden herteld tijdens een nieuwe zitting?

Tijdens een nieuwe zitting kan het nodig zijn om een of meer stembureaus geheel of gedeeltelijk te hertellen. Maar een verzoek tot nader onderzoek betekent niet altijd dat een (volledige) hertelling moet plaatsvinden. Soms kan het vermoeden van een fout op een andere manier worden weggenomen. Soms zal het hertellen van één bepaalde lijst voldoende zijn.

Wat gebeurt er tijdens de nieuwe zitting?

Tijdens de nieuwe zitting onderzoekt het gemeentelijk stembureau de vermeende fouten en corrigeert die zo nodig. Soms is het mogelijk de vermeende fout op te lossen zonder hertelling. Vaak betekent onderzoeken van de vermeende fouten dat een of meer stembussen geheel of gedeeltelijk herteld moet worden.