Onze Groene Kaart is geactualiseerd

8 juni 2023, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.
Monumentale bruine beuken van bijna honderd jaar aan de Kerksingel.

Bomen bepalen het groene beeld van Ridderkerk. Daarom stelt de gemeente regels om beeldbepalende, monumentale en bijzondere bomen te beschermen. De Groene Kaart speelt hierin een belangrijke rol. Daarom hebben we die recent geactualiseerd.

Op de Groene Kaart staan alle belangrijke boomstructuren en boomgebieden in het openbaar gebied. Dit zijn de beeldbepalende bomenrijen en boomgroepen op dijken, in parken, langs doorgaande wegen, in woonwijken en op bedrijventerreinen.

Particulier

Ook de monumentale bomen van inwoners staan op de Groene Kaart. Deze bomen zijn door hun leeftijd uniek, bepalen het beeld in de straat en zijn belangrijk voor de cultuurhistorie of natuur.
Wij vinden deze bomen zo belangrijk dat we ze minimaal één keer per drie jaar inspecteren. Als het voor de veiligheid nodig is snoeien wij deze particuliere bomen. De reguliere snoei blijft de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de boom. Als een particuliere monumentale boom vanuit de inspectie het advies ‘vellen’ krijgt, melden we dit zo snel mogelijk aan de eigenaar.

Eisen

Een monumentale boom:

  • Is ouder dan vijftig jaar;
  • Is gezond;
  • Levert geen gevaar op voor de woon- en leefomgeving;
  • Heeft een beeldbepalende, cultuurhistorische, ecologische en/of dendrologische waarde (zeldzame soort, bijzondere groei of van wetenschappelijk belang).

Op de Groene Kaart staan bijna honderd monumentale en waardevolle particuliere bomen. Heeft u van ons geen brief gekregen en bent u van mening dat u ook een monumentale boom heeft? Dan kunt u dit doorgeven aan David Krijgsman via (0180) 451 234 of d.krijgsman@ridderkerk.nl.