Proeftuin zelfstandig wijkoverleg

7 december 2023, 12:13
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

In januari 2024 start een proeftuin zelfstandig Wijkoverleg.

Het komende jaar gaat de gemeente, samen met de wijken Oost en Drievliet / ‘t Zand de proeftuin uitvoeren. Het doel is om gezamenlijk met tussentijdse evaluaties, tot een herziene vorm van het Wijkoverleg te komen. De proeftuin is een initiatief van de Wijkoverleggen Oost en Drievliet / ‘t Zand.

Het Wijkoverleg is een door de gemeente erkende, onafhankelijke, volwaardige gesprekspartner en bestaat uit wijkbewoners die zich vrijwillig samen met andere wijkgerichte organisaties inzetten voor zaken die de leefbaarheid van de wijk bevorderen. Leefbaarheid gaat over zowel fysieke als sociale zaken. Zoals de woonomgeving, de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte, het voorzieningenniveau, de veiligheid en de sociale samenhang. Bij voorkeur vergadert het Wijkoverleg op een locatie in de wijk. Deze bijeenkomsten zijn openbaar, er worden onderwerpen en actuele ontwikkelingen in de wijk besproken. Wijkbewoners kunnen tijdens een vergadering extra aandacht vragen voor actuele aspecten die in de wijk spelen. Adviezen, signalen en vragen die voortkomen uit het Wijkoverleg, worden doorgezet naar de wijkregisseur van de gemeente. Op deze manier is het Wijkoverleg een belangrijke spil binnen het participatievraagstuk.

Toekomstbestendig

De gemeente Ridderkerk en de beide Wijkoverleggen verwachten dat de proeftuin uiteindelijk leidt tot een toekomstbestendige wijkparticipatie. De Wijkoverleggen zijn dan een onafhankelijk onderdeel van een nog breder participatiebeleid door en voor inwoners van Ridderkerk. De gemeente houdt op dit moment een enquête onder inwoners. Iedere Ridderkerker kan zijn/haar mening geven over het nieuw op te stellen participatiebeleid.