Reageren op plan hoogspanningsverbinding

29 juni 2023, 07:46
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Nog tot en met 6 juli kan iedereen reageren op het plan voor een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Geertuidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayesteijn.

Een van de mogelijke routes loopt over Ridderkerk. Het college van Ridderkerk heeft daartegen een aantal bezwaren. Zo wordt het gebied rondom Het Huys ten Donck aangetast. Ook ziet het college niet hoe de hoogspanningsverbinding veilig het verkeersknooppunt Ridderkerk en de beoogde windmolens aan de Verbindingsweg kan kruisen.

U kunt op het concept van de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ reageren door het indienen van een zienswijze. Dat kan tot en met 6 juli. Daarna start nader onderzoek, dat moet leiden tot een milieueffectrapport en een effectenanalyse. De Rijksoverheid wijst in 2025 een voorkeurslocatie aan. Na 2027 begint de aanleg.

Meer informatie

Op de website van RVO staat informatie over de procedure, kunt u de conceptnotitie downloaden en kunt u een zienswijze indienen. Meer informatie over het project staat op de website van TenneT.