Schapenkudde start met grazen

8 mei 2024, 10:29
Wethouder Peter Meij (l) met naast hem schaapherder Maria bij de kudde grazende schapen aan de Middenmolendijk.

Op verschillende plekken in Ridderkerk kunt u vanaf deze week een schapenkudde zien grazen. De schapenkudde wordt ingezet om het groen te beheren op een manier die goed is voor plant én dier.

Bij deze natuurlijke manier van ‘maaien’ blijft er per gebied altijd een stuk groen onbegraasd. In een volgende graasronde nemen de schapen dat onbegraasde stuk weer mee. Zo zorgen we ervoor dat er bloeiende kruiden blijven staan. Dat is belangrijk voor de insecten. Ook zorgt schapenbegrazing voor meer variatie in het groen. Dat betekent dat de er hoogteverschillen in het groen ontstaan. Dit biedt bijvoorbeeld een schuilplaats voor vogels, insecten en zoogdieren. Belangrijk om te weten: de gebieden waar de ongeveer tachtig schapen gaan grazen, worden afgezet met flexnetten. Deze gebieden zijn dan tijdelijk niet bereikbaar.

Biodiversiteit

In 2023 werd er unaniem een motie aangenomen om schapenbegrazing in Ridderkerk te starten. Dit besluit past bij het doel van de gemeente om de biodiversiteit in Ridderkerk te vergroten. De gemeente heeft een actieplan gemaakt om hier de komende jaren mee aan de slag te gaan. Wethouder Peter Meij: “Het doel is om meer verschillende dieren- en plantensoorten in Ridderkerk te hebben. Schapenbegrazing draagt hier mooi aan bij.”