Vergadering Algemeen Bestuur BAR-organisatie 7 maart

22 februari 2023, 15:25
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Op dinsdag 7 maart is er een vergadering van het Algemeen Bestuur van de BAR-organisatie. De vergadering wordt gehouden in Van de Wouwzaal in het gemeentehuis van Barendrecht (Binnenhof 1) en start om 13.30 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag vorige vergadering
  3. Controle plan Verbijzonderde interne controle 2023, normenkaders 2022 en 2023, frauderisicoanalyse, Misbruik en oneigenlijk gebruik
  4. 1e halfjaarverslag Verbijzonderde interne controle 2022 GR BAR-organisatie
  5. Rondvraag en sluiting

Documenten

Hieronder kunt u de bijbehorende documenten downloaden en lezen.

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze websites zo bruikbaar en leesbaar mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar websites@ridderkerk.nl of bel naar 0180 451 234. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.