Volgende stap in plan hoogspanningsverbinding

15 februari 2024, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Er is een nieuwe stap gezet op weg naar een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein.

Het definitieve onderzoeksplan is voltooid. Dit onderzoeksplan, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), is tot stand gekomen op basis van 699 inhoudelijke reacties die in mei en juni 2023 zijn ingediend op het concept-onderzoeksplan. Deze reacties zijn inmiddels allemaal voorzien van een reactie.

De bestaande hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel bereikt in 2030 maximale capaciteit en kan niet verder opgewaardeerd worden. Daarom komt er een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein, bij Dordrecht.

Een van de tien mogelijke routes uit het onderzoeksplan loopt over Ridderkerk. De gemeente Ridderkerk heeft een aantal bezwaren ingediend. Zo wordt het gebied rondom Het Huys ten Donck aangetast. Ook ziet het college niet hoe de hoogspanningsverbinding veilig het verkeersknooppunt Ridderkerk en de beoogde windmolens aan de Verbindingsweg kan kruisen.

Komende maanden wordt onderzoek gedaan naar onder andere de milieueffecten, kosten en haalbaarheid van de tien mogelijke routes.

Vervolg

Op basis van dit onderzoek en van advies van regionale overheden maakt de rijksoverheid een keuze over de route. Dit is waarschijnlijk in de loop van 2025.

De 699 zienswijzen op het concept-onderzoeksplan zijn inmiddels allemaal voorzien van een reactie en online terug te lezen op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In De Combinatie van deze week vindt u een advertentie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met informatie over het project.

Kijk op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de reactie op de zienswijzen en op de website van TenneT voor meer informatie over het project.