Voorontwerpbestemmingsplan ‘t Ronde Sant ter inzage

8 juni 2023, 06:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Aafje en Wooncompas willen de bestaande bebouwing slopen aan de Hugo de Groothof 1. Daarvoor in de plaats wil men 120 zorgwoningen en 60 sociale huurappartementen realiseren. Om die ontwikkeling mogelijk te maken, is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld, dat wij voor vier weken ter inzage leggen.

Voorontwerpbestemmingsplan vanaf vrijdag 9 juni tot en met donderdag 6 juli ter inzage

Het plan is te raadplegen via:

Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente.

Inspraakreactie indienen

Op het voorontwerpbestemmingsplan kunt u een inspraakreactie indienen. Uw eventuele inspraakreactie kunt u sturen naar Bart Verhoeven via e-mail bart.verhoeven@bar-organisatie.nl. Vermeld in dat geval dat u een inspraakreactie indient op het voorontwerpbestemmingsplan ’t Ronde Sant.

Inloopavond

U bent van harte welkom op de vrije inloopavond op donderdag 15 juni. De avond begint om 19.00 uur, op het gemeentehuis in kamer A103. U kunt binnen lopen wanneer u dat het beste uitkomt. Om 21.00 uur eindigt de inloopavond. U kunt bij ons terecht voor vragen en opmerkingen over het voorontwerpbestemmingsplan. Ook zullen de initiatiefnemers aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over de geplande ontwikkeling.