Wijkbrandweerman in vaste dienst

25 januari 2024, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.
Burgemeester Marco Oosterwijk overhandigde het contract aan Martin Bouman.

Wijkbrandweerman Martin Bouman heeft officieel een vaste aanstelling gekregen. Vanaf nu is hij voor onbepaalde tijd de wijkbrandweerman van Ridderkerk.

Martin Bouman kreeg afgelopen vrijdagavond van burgemeester Marco Oosterwijk zijn vaste contract overhandigd. Dit gebeurde tijdens de korpsavond van het Ridderkerkse brandweerkorps. De functie van wijkbrandweerman werd in 2022 als proef ingesteld.

Wijkbrandweerman Martin beantwoordt alle vragen over brandveiligheid. U kunt bij hem terecht voor bijvoorbeeld vragen over rookmelders en het voorkomen of blussen van een brand. Martin geeft regelmatig voorlichtingen, maar u kunt hem zelf ook benaderen voor een woningcheck. Hij kijkt dan samen met u naar de mogelijke brandgevaren in en om uw huis en hij geeft u advies.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de functie structureel in te willen zetten, waardoor Martin zijn werk in Ridderkerk kan voortzetten. Burgemeester Oosterwijk: “Namens het college wil ik je heel erg bedanken voor je inzet om Ridderkerk veiliger te maken. Jouw advies, tijdens een voorlichting of persoonlijk gesprek maar ook online, helpt Ridderkerkers om hun huis brandveiliger te maken. Hier zijn niet alleen wij, maar alle Ridderkerkers heel blij mee!”

Korpsavond

Burgemeester Marco Oosterwijk was afgelopen vrijdag aanwezig bij de jaarlijkse korpsavond van het Ridderkerkse brandweerkorps. Naast het feliciteren van de wijkbrandweerman met zijn vaste aanstelling had hij de eer om verschillende brandweerlieden te huldigen en diploma’s uit te reiken.

De burgemeester sprak namens het gemeentebestuur zijn waardering uit voor het werk van de brandweermannen en -vrouwen. “Jullie staan dag en nacht paraat. Ik heb grote bewondering voor jullie inzet en dappere werk. Heel veel dank daarvoor. Ook een woord van dank aan het thuisfront voor het afstaan van jullie partner op soms ongelegen momenten.”

Tijdens de korpsavond werden verschillende brandweerlieden in het zonnetje gezet. Er werden acht jubilarissen gehuldigd vanwege hun jarenlange lidmaatschap: Stein Poiesz, Joost Stok, Mark van Dam, Leonard van ’t Hoff, Rob van der Graaf , Pieter Jan Parel, Pieter Neeleman en Ton Dorchain.
Onder toeziend oog van de leden van het korps kregen ze een oorkonde, medaille en bloemen uitgereikt. Vijf mannen kregen uit handen van burgemeester Oosterwijk hun welverdiende diploma, die ze afgelopen tijd behaalden: Danny Tito, Pieter van ’t Zelfde, Mark van Dam, Janco Boogaard, Robert van der Linden.