Thema 1: Energiebesparing

In 2030 wil Ridderkerk 30 procent minder energie gebruiken dan dat we nu doen. Dit bereiken we het snelst door energie te besparen. Als we minder energie gebruiken, hoeven we het namelijk ook niet op te wekken.

Thema 1: Energiebesparing

In 2030 wil Ridderkerk 30 procent minder energie gebruiken dan dat we nu doen. Dit bereiken we het snelst door energie te besparen. Als we minder energie gebruiken, hoeven we het namelijk ook niet op te wekken.

Energie besparen kan met kleine aanpassingen. Denk aan het plaatsen van een tochtstrip. Maar ook grote maatregelen zijn nodig. Zoals het isoleren van muren, gevels, vloeren en glas van een huis of bedrijfspand. Met deze maatregelen zorg je ervoor dat een pand een beter energielabel krijgt. Dat is ook het doel van de gemeente.

Wat zijn de doelen?

  • In 2030 hebben alle kantoren een energielabel A. In 2023 is er een tussenstap. Dan mag het niveau nog energielabel A, B of C zijn.
  • In 2050 hebben alle woningen een energielabel A, B of C. Alle woningen die nu energielabel E, F of G hebben, zijn in 2030 voorzien van een energielabel A of B.
  • Commercieel vastgoed, zoals winkels, heeft in 2030 een energielabel A of B.
  • Gemeentelijk vastgoed, zoals zwembaden en parkeergarages, heeft in 2030 een energielabel A, B of C.
  • Maatschappelijk vastgoed heeft in 2050 een energielabel A of B. Dit zijn bijvoorbeeld scholen, sportverenigingen en zorginstellingen.

Wat gaan we doen?

  • Inwoners en bedrijven bewustmaken en hen aanmoedigen om duurzamer met energie om te gaan. Dat betekent minder energie gebruiken en energiebesparende maatregelen nemen. Voor huurwoningen werken we samen met woningcorporaties. Dit doen we aan de hand van programma’s en campagnes die een paar jaar zullen draaien.
  • Huiseigenaren, huurders en ondernemers ondersteunen door hen leningen of subsidies te bieden.
  • Een energieloket beschikbaar stellen voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Hier kunnen zij onafhankelijk advies krijgen voor het verduurzamen van een woning of gebouw.
  • Als gemeente zelf energiebesparende maatregelen nemen voor de gebouwen die we beheren.