Thema 6: Circulaire samenleving

In oktober 2021 heeft het college van Ridderkerk het uitvoeringsprogramma ‘Een circulaire samenleving: de route naar 2050’ aangenomen. Het uitvoeringsprogramma circulaire samenleving komt voort uit de Klimaatvisie van Ridderkerk. De gemeenteraad van Ridderkerk heeft dit document in juni 2021 aangenomen.

Thema 6: Circulaire samenleving

In oktober 2021 heeft het college van Ridderkerk het uitvoeringsprogramma ‘Een circulaire samenleving: de route naar 2050’ aangenomen. Het uitvoeringsprogramma circulaire samenleving komt voort uit de Klimaatvisie van Ridderkerk. De gemeenteraad van Ridderkerk heeft dit document in juni 2021 aangenomen.

Klimaatvisie

In de klimaatvisie laat de gemeente zien wat haar plannen zijn voor het klimaat. We moeten wereldwijd zuiniger en beter met onze aarde omgaan. Dit noemen we de wereldwijde klimaatopdracht. 1 van de dingen die daar belangrijk bij is, is het omgaan met grondstoffen. We moeten proberen om zo weinig mogelijk afval te creëren en de grondstoffen goed te (her)gebruiken. Dit noemen we een circulaire economie. Van een economie waar we producten eenmalig gebruiken en veel afval hebben (wat we nu doen) naar een economie waar we grondstoffen vaker (her)gebruiken.

Daarom heeft Ridderkerk het ‘Uitvoeringsprogramma circulaire samenleving’ opgesteld. In dit document staat het einddoel beschreven om in 2050 een volledig circulaire samenleving te zijn. Ook staan hier de activiteiten beschreven om tot een circulaire samenleving te komen.

Een circulaire samenleving

Voor ons betekent circulariteit dat we grondstoffen (her)gebruiken en ervoor zorgen dat het systeem verandert.

De circulaire economie is een systeem waarbij producten en grondstoffen opnieuw worden gebruikt en niet worden weggegooid. We hebben ook aandacht voor het herstel van de aarde. Bij iedere stap die we zetten, proberen we de waarde van producten en grondstoffen te behouden of waarde toe te voegen. Zo komen we tot een goede balans tussen mens, milieu en economie.

In een circulaire samenleving bestaat afval dus uiteindelijk niet. Als er producten overblijven, gebruiken we die als grondstoffen voor nieuwe producten. De grondstoffen raken op deze manier niet op en we gaan zuiniger om met onze aarde.

In Ridderkerk hebben we gekozen voor de term circulaire samenleving in plaats van circulaire economie. We hebben namelijk de inwoners en organisaties nodig om circulair te worden. We kunnen het niet alleen. Daarom kiezen we voor het woord ‘samenleving’ in plaats van ‘economie’. We willen deze opdracht dus graag samen met de inwoners en ondernemers oppakken.

Wat gaan we doen?

We brengen belanghebbenden en organisaties met elkaar in contact om samen te werken. Zo krijgen we een circulair systeem. De gemeente geeft het goede voorbeeld door haar bedrijfsprocessen en activiteiten stap voor stap circulair in te richten.

We maken circulariteit toegankelijk en makkelijk voor inwoners en organisaties door ze te vertellen wat en hoe ze dingen kunnen doen. Dat doen we door onze kennis te delen en diverse partijen met elkaar te verbinden. Het uitvoeringsprogramma bevat activiteiten die zijn gevormd rondom 3 onderdelen:

  1. Grondstoffen
  2. Samenwerking
  3. Kennisdeling en mensen bewust maken

Grondstoffen

We moeten beter omgaan met grondstoffen. Het is belangrijk dat we voorkomen dat we waardevolle grondstoffen verspillen en vernietigen. We moeten ook bewuster omgaan met (nieuwe) grondstoffen. We zetten in op het gebruiken van gerecyclede en hernieuwbare grondstoffen en het uitvoeren van mooie projecten. Hiervoor is de kennis en kunde van het bedrijfsleven en onze inwoners noodzakelijk.

Samenwerking

De gemeente heeft een verbindingsrol. We stimuleren samenwerking tussen diverse partijen. Dat maken we dus ook mogelijk door partijen bij elkaar te brengen. Dan doen we bijvoorbeeld door het organiseren van inspiratiesessies. We zetten ons in voor samenwerking tussen (lokale) partijen.

Kennisdeling en mensen bewust maken

De gemeente wil graag een kennispartner zijn of trekt de juiste partijen aan of huurt ze zelfs in. Ook maken we het delen van kennis mogelijk tussen verschillende partijen. Dat doen we onder andere door het organiseren van evenementen, het opzetten van onderzoeken en het delen van tips. Het doel van kennisdeling is ervoor te zorgen dat steeds meer mensen bewust worden en weten hoe ze zelf kunnen bijdragen. Dit is een belangrijk onderdeel van de verandering naar een circulaire samenleving. Door onderzoek en het inzetten van specifieke acties en gerichte communicatie stuurt de gemeente op meer duurzaam gedrag.

3 belangrijke sectoren

Wij als gemeente spelen een belangrijke rol in dit programma. We richten ons op 3 belangrijke sectoren:

  • bouw,
  • voedsel en
  • organische reststromen (zoals groente-, fruit- en tuinafval) en goederen zoals eten en drinken

We kijken naar de mogelijke invloed op de aarde en milieu. We maken een inschatting van de grondstofstromen en reststromen binnen de waardeketens in de regio. Wanneer dit voor ons duidelijk is, bepalen we wat we in dit proces kunnen en moeten veranderen om naar onze ambitie te werken.