3. Alle inwoners kunnen voor zichzelf en elkaar zorgen

Veel mensen redden zich prima en voelen zich goed. Toch zijn er in onze samenleving steeds meer mensen die eenzaam zijn. Dat komt voor onder alle leeftijden.

‘Samenkracht’

Het is belangrijk dat we naar elkaar omzien. Naar onze naasten, maar ook naar mensen in de buurt waarin we wonen. Veel mensen in Ridderkerk doen dat gelukkig al. Maar het kan altijd beter.
Mensen kunnen elkaar helpen, bijvoorbeeld als ‘maatje’ voor een jongere met problemen of koken en eten met buurtgenoten of gaan wandelen met een oudere. We noemen dit ‘samenkracht’ in de nota. Die samenkracht gaan we verder versterken.

Vrijwilligers en mantelzorgers

Daarnaast gaan we mantelzorgers en vrijwilligers beter ondersteunen. We waarderen hun bijdrage enorm; deze vormt het sociale cement van de samenleving. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Dat kan door hen meer in contact te brengen met professionele zorgverleners en ook door op zoek te gaan naar méér vrijwilligers.