1. Ridderkerkers ontwikkelen zich optimaal

Dit geldt in eerste instantie voor onze jonge inwoners. Een goede start in het leven kan veel problemen op latere leeftijd voorkomen.

Talenten ontwikkelen

We vinden het daarnaast belangrijk dat kinderen en jongeren de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. Zijn er factoren die dat belemmeren, dan proberen we daar in een vroeg stadium aan te werken. Daarbij is ook aandacht voor de thuissituatie, omdat sommige problemen bij kinderen of jongeren veroorzaakt worden door problemen of bepaalde omstandigheden van hun ouders of omdat ouders aangeven dat zij ondersteuning nodig hebben bij het opvoeden.

Achterstanden aanpakken

Taal- en ontwikkelachterstanden willen we zo vroeg mogelijk aanpakken. Daarbij hebben we ook aandacht voor de thuissituatie. Als ouders ondersteuning nodig hebben bij het opvoeden, moeten ze die makkelijk kunnen vinden. En we werken aan problemen die ouders mogelijk zelf hebben (ziekte, schulden, sociaal isolement, psychische problemen) en van invloed kunnen zijn op de opgroei-mogelijkheden van hun kinderen.

Opkomen voor zichzelf

Uit onderzoek blijkt dat jongeren in Ridderkerk meer dan gemiddeld last hebben van psychosociale problemen, zoals stress, agressie of somberheid. Samen met het onderwijs willen we jongeren leren beter voor zichzelf op te komen. Dat kan ook leiden tot minder gebruik van genotsmiddelen. Daarnaast willen we samen met betrokken partners het voortijdig schoolverlaten intensiever aanpakken.

Digitaal vaardig

Ook voor volwassenen vinden we het belangrijk dat zij zich blijven ontwikkelen. De wereld verandert; de digitalisering heeft bijvoorbeeld veel invloed op ons dagelijks leven. Dat biedt kansen (contact houden met anderen) en geeft risico’s (digitale criminaliteit). Het aanleren van vaardigheden zorgt ervoor dat de voordelen groter zijn dan de nadelen.