Wonen

Een geschikte, toekomstbestendige woning voor iedereen: dat is ons doel. We willen ons positioneren als een aantrekkelijke gemeente om te wonen, recreëren en werken.

De gemeente zet zich in voor geschikte woningen voor alle inwoners van Ridderkerk. Dat vraagt om een woningaanbod in verschillende soorten en prijsklassen, voor starters, doorstromers en senioren. We stimuleren innovatie en creativiteit op het gebied van wonen. We streven er naar dat woningen zoveel mogelijk aan Ridderkerkse woningzoekenden worden toegewezen. Bij herontwikkelingen van gestapelde woningen staan we – gelet op de schaarse ruimte – positief tegenover woningbouw maximaal tot en met 6 lagen.

Cijfers

  • Aantal woningen in Ridderkerk per 1 januari 2023: 21.589 (bron: CBS/BAG).
    • Hiervan is 56% eengezinswoningen.
    • Waarvan huurwoningen: 9.278. Dit is 43% van het totaal aantal woningen. 39% van het totaal aantal huurwoningen is in bezit van woningcorporaties (bron: CBS).
  • Aantal woningen gebouwd sinds 2020: 481, waarvan 252 huurwoningen.
  • Aantal woningen in uitvoering: 484, waarvan 57 huurwoningen.
  • Aantal woningen te bouwen tot 2030: 2710 (woondeal).

Woondeal

Begin 2023 ondertekenden bestuurders uit Zuid-Holland en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de regionale realisatieagenda’s van de woonregio’s in Zuid-Holland. In deze realisatieagenda’s, ook wel woondeals genoemd, wordt de doelstelling neergelegd om in de periode 2022 tot en met 2030 maar liefst 250.000 woningen te bouwen.

In de regio Rotterdam gaat het om zo’n 100.000 woningen. Dat worden 57.000 betaalbare woningen, waarvan 28.000 sociaal (inclusief 22.500 door corporaties).

Wethouder Kees van der Duijn Schouten is blij:

“We moeten gezamenlijk echt aan de slag, de woningcrisis te lijf. Want te veel huishoudens zoeken een betaalbare woning en kunnen die lastig vinden. Zuid-Holland is de meest dichtbevolkte provincie van Nederland en de bevolking blijft toenemen.”

Ook in Ridderkerk zet de gemeente zich in om een mooi aantal woningen te realiseren: zij willen voor 2030 ruim 2.700 woningen bouwen. Dit aantal is opgenomen in de woondeal, die ook Ridderkerk heeft ondertekend.