Subsidie onderhoud gemeentelijk monument

Als u eigenaar bent van een gemeentelijk monument kunt u subsidie aanvragen voor een bijdrage in de kosten van het onderhoud. Het subsidiebedrag is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw pand. U krijgt 50% van de kosten tot een maximaal bedrag vergoed.

Als gemeentelijk monument is uw pand beschermd. Onderhoud aan uw monument kan betekenen dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt alleen subsidie aanvragen als u nog niet bent begonnen met de werkzaamheden en u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd.

Vul het aanvraagformulier in. U heeft DigiD nodig.

Als eigenaar van een gemeentelijk monument krijgt u elke drie jaar een bouwkundig rapport van de Monumentenwacht. Stuur het bouwkundig rapport bij de aanvraag mee.

Heeft u een vraag over de subsidie of uw gemeentelijk monument? Stuur een e-mail naar monumenten@ridderkerk.nl.