Omgevingsvergunning

Heeft u plannen om te bouwen, verbouwen of te slopen? Dan heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig. Dit is 1 vergunning die voor meerdere activiteiten tegelijk geldt. Soms is een omgevingsmelding voldoende of kunt u zonder vergunning aan de slag.

Vanwege een aanhoudende hoge werkdruk worden vooroverleggen en conceptaanvragen met vertraging in behandeling genomen. De wachttijd bedraagt circa 3 maanden voordat we uw vooroverleg of conceptaanvraag in behandeling kunnen nemen. Wilt u weten of voor uw (ver)bouwing een melding of vergunning nodig is? U kunt de vergunningcheck invullen via Omgevingsloket online. 

 • Doe uw aanvraag of melding via het Omgevingsloket.
 • Doe dit zo snel mogelijk. Dan heeft u nog tijd om iets te veranderen als dat nodig is.
 • Doe de melding uiterlijk 4 weken van tevoren. Vraag een vergunning uiterlijk 8 weken van tevoren aan.

Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:

 • een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning)
 • uw DigiD (particulier) of eHerkenning (organisatie of bedrijf)
 • een plattegrond van het gebouw
 • een berekening of bouwtekening
 • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100)
 • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500)
 • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100)
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100)
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk
 • tekeningen en plattegronden van hoe het er nu uitziet en hoe het er straks uit zal zien

Dit hangt af van uw situatie. U kunt verschillende dingen doen:

 • Doe de vergunningcheck bij het Omgevingsloket.
 • Bespreek uw plannen met een extern adviesbureau.
 • Kijk bij de helpdesk bouwregels.
 • Weet u dat u een vergunning nodig heeft, maar twijfelt u of u deze kunt krijgen? Dan kunt u een afspraak maken voor vooroverleg. Wij geven u dan een principe-uitspraak. Hiermee vertellen we of u een vergunning kunt krijgen. U vraagt het vooroverleg aan via het Omgevingsloket of door een e-mail te sturen naar wabo@bar-organisatie.nl. Stuur zoveel mogelijk informatie mee. Bijvoorbeeld tekeningen of plattegronden van het gebied of gebouw, foto’s en een omschrijving. Er zijn geen regels over hoe snel we moeten reageren. Let op: Een vooroverleg kost geld.

Doe de vergunningcheck bij het Omgevingsloket.

Of lees per onderwerp meer over vergunningsvrij bouwen:

 • Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning moet u betalen. U betaalt deze kosten ook als u de vergunning niet krijgt.
 • Alle kosten voor 2023 vindt u in hoofdstuk 2 van de tarieventabel op Overheid.nl.

 • Na het indienen van de aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We controleren of uw aanvraag compleet is. Als we iets missen, krijgt u van ons een brief.
 • Bij een complete aanvraag kijken we of we uw aanvraag via de reguliere procedure (beoordeling binnen 8 weken) of de uitgebreide procedure (beoordeling binnen 6 maanden) gaan behandelen. Dit hangt onder andere af van:
  • de noodzaak tot een bestemmingsplanwijziging
  • of u een vergunning brandveilig gebruik nodig heeft
  • of het gaat om een rijksmonument
 • We toetsen uw aanvraag aan de regels.
 • Tijdens of na beoordeling laten wij u weten of u een omgevingsvergunning krijgt. Afhankelijk van de procedure duurt dit 8 weken of 6 maanden.
 • Mocht de beoordeling ons meer tijd kosten, dan laten wij u dit weten. De reguliere procedure van 8 weken mogen wij maximaal met 6 weken verlengen.
 • U krijgt een brief waarin staat of u de vergunning krijgt en welke kosten u moet betalen. Wij publiceren ons besluit ook op de website Officiële bekendmakingen.
 • Wij kunnen bepaalde eisen stellen aan de vergunning. Hier moet u zich aan houden.
 • Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.