Voorwerp plaatsen op of aan de weg

Als u voor (bouw)werkzaamheden tijdelijk een steiger of ander groot voorwerp op of aan de openbare weg wilt plaatsen, heeft u een ontheffing van de gemeente nodig. Vraag de ontheffing minimaal 3 weken van tevoren bij ons aan. Voor het tijdelijk op of aan de openbare weg plaatsen van een container gelden andere voorwaarden.

Als u voldoet aan onderstaande voorwaarden, heeft u geen ontheffing van de gemeente nodig:

 • puincontainers en/of bigbags mogen geen hinder veroorzaken voor overige weggebruikers
 • puincontainers en/of bigbags staan er korter dan 30 dagen.
DigiD Logo eHerkenning logo

Log in met DigiD of eHerkenning. Lees meer over DigiD of eHerkenning.

Ontheffing aanvragen

 • Vraag de ontheffing minimaal 3 weken van te voren aan.
 • Vul het aanvraagformulier bovenaan deze pagina in. U kunt een ontheffing aanvragen voor het tijdelijk plaatsen van bijvoorbeeld een:
  • steiger
  • (auto)laadkraan
  • puincontainer
  • mobiel toilet
  • bouwkeet
 • Als particulier logt u in met DigiD, als organisatie met eHerkenning.
 • Geef in het formulier informatie over:
  • waarom u het voorwerp op of aan de weg wilt plaatsen
  • de plaats waar het voorwerp gaat staan
  • de grootte van het voorwerp
  • wanneer en hoelang u het voorwerp wilt plaatsen
 • Voeg een situatietekening (of foto) aan het formulier toe.

Gebruik dit formulier niet als u een voorwerp wilt plaatsen tijdens een (klein) evenement. Kijk hiervoor op de pagina Evenement organiseren. U kunt geen aanvraag doen voor het plaatsen van opslagcontainers of het tijdelijk opslaan van huisraad bij een verbouwing. Hiervoor zijn andere opties via verhuurbedrijven.

 • Ontheffing: € 59,20

 • We beslissen binnen 3 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer met 8 weken verlengen.
 • Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Als u voldoet aan onderstaande voorwaarden, heeft u geen ontheffing van de gemeente nodig:

 • puincontainers en/of bigbags mogen geen hinder veroorzaken voor overige weggebruikers;
 • puincontainers en/of bigbags staan er korter dan 30 dagen.

De volgende algemene voorwaarden voor puincontainers en bigbags zijn in alle situaties van toepassing:

 • Als er ruimte is om de puincontainer en/of bigbag op eigen grond te plaatsen, dan moet deze daarop geplaatst worden.
 • Gemeente eigendommen mogen niet beschadigd raken door plaatsing van de puincontainer of bigbag. Als dit het geval is, moet dit gemeld worden bij de gemeente.
 • De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het plaatsen van de puincontainer of bigbag.
 • Brandkranen, bluswatervoorzieningen, rioolputten, calamiteitenroutes en nooduitgangen moeten te allen tijde vrijgehouden worden. Puincontainers en/of bigbags mogen niet binnen een bereik van 2 meter geplaatst worden.

Lees meer over het beleid in het Aanwijzingsbesluit artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020.